Global Economic Outlook Mei 2018

17/05/2018 De huidige wereldeconomie ziet er rooskleurig uit. De cijfers van 2017 bevestigen een toename in de groei van het bbp, en 2018 belooft een nog beter jaar te worden.

Alleen kunnen een aantal politieke beslissingen van de Verenigde Staten roet in het eten gooien. Ontdek onze Economic Outlook!

Trends en risico’s in de globale macro-economie

Het globale bruto binnenlands product (bbp) neemt toe en wordt zelfs verwacht tot 3.2% te zullen groeien, de grootste stijging sinds 2011. Gunstige financiële condities ondersteunen deze voorspelling. In de Eurozone overtreffen zowel het privékrediet als de tewerkstelling de verwachtingen, terwijl een fiscale stimulus in de Verenigde Staten meer privéinvesteringen en export tot gevolg heeft. De timing van die fiscale maatregel vergroot echter het risico op inflatie in de nabije toekomst. Ondertussen haalt het herstel van Brazilië Latijns-Amerika uit het slop en ondersteunen Rusland en Turkije de groei op Oost-Europese markten. Enkel bij opkomende Aziatische markten neemt de groei af, hoewel de algemene groei nog steeds torenhoog boven die van andere ontwikkelde markten uitkomt. Parallel met deze ontwikkelingen neemt de insolventie af.

Politieke onzekerheid

De index voor Economic Policy Uncertainty blijft verrassend kalm, ondanks de protectionistische houding van de Verenigde Staten – denk aan de Trumptarieven die de prijzen voor staal en aluminium bedreigen – en een mogelijke handelsoorlog. Momenteel blijft ruilhandel zich nog steeds verder herstellen, en worden er zelfs meer overeenkomsten gesloten om vrije handel te vrijwaren. Hoewel China in 2017 in de klappen deelde, lijkt het daardoor onwaarschijnlijk dat het land in de problemen zal komen.

 

Graphs | Atradius

 

Risico’s in ontwikkelde landen

Mooi liedjes duren niet lang. Zowel in de Eurozone en de Verenigde Staten als in Japan heerst de verwachting dat de groei van het bbp zal afnemen in 2019. Enkel in het Verenigd Koninkrijk blijft de situatie stabiel. De fiscale maatregelen van de Verenigde Staten zullen het land wellicht zuur opbreken. In de Eurozone vormen Brexit en het toenemende protectionisme een risico voor de – verder stabiele – groei.  Ontwikkelde Aziatische landen hebben te lijden onder de afgenomen groei van China.

Vooruitzichten voor opkomende markten

Opkomende markten – Latijns-Amerika, Oost-Europa, Afrika en een aantal Aziatische landen – zien hun weg naar een vrije handelsmarkt steeds korter worden. Er staan hen evenwel nog wat obstakels te wachten door onder meer de dominante houding van China en de instabiele politieke situatie in Latijns-Amerika.

Lees het volledige rapport.

Gerelateerde content

Kredietverzekering in vraag en antwoord.

De meest gestelde vragen over kredietverzekering beantwoord.

Trumptarieven bedreigen de handel.

Rapport

Door de tarieven op staal en aluminium te verhogen lost de Amerikaanse president met trots een van zijn verkiezingsbeloften in.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.