Management en governance

Door onze Governance Principes, de instelling van onze mensen en investeringen in innovatie willen we onze klanten naar betere producten en diensten leiden.

Governance Principes

Atradius onderschrijft de algemene principes van goed bestuur. De Governance Principes zoals opgesteld door het Nederlands Verbond van Verzekeraars beschrijven principes voor Nederlandse verzekeraars met betrekking tot corporate governance, risicomanagement, audit en beloning. Deze principes zijn van toepassing op Atradius. Verder heeft de Raad van Bestuur ook de moreel-ethische verklaring ondertekend.

Declaration on moral and ethical conduct

I declare that I will perform my duties as an insurer with integrity and care. I will carefully consider all the interests involved in the insurance company, i.e. those of the clients, the shareholders, the employees and the society in which the company operates.

I will give paramount importance to the client’s interests and inform the client to the best of my ability. I will comply with the laws, regulations and codes of conduct applicable to me as an insurer. I will observe secrecy in respect of matters entrusted to me. I will not abuse my insurance knowledge. I will act in an open and assessable manner and I know my responsibility towards society. I will endeavour to maintain and promote confidence in the insurance sector. In this way, I will uphold the reputation of the insurance profession.

Management Board Atradius N.V.

Toonaangevend in klantgerichtheid

Klantgerichtheid staat centraal bij Atradius. We zijn er trots op op dit gebied toonaangevend te zijn in de verzekeringssector. Zo hebben we als eerste (reeds meer dan 10 jaar geleden) de Global Polis geïntroduceerd, gericht op de unieke behoeften van multinationals.

Onze toonaangevende klantgerichtheid vindt u tegenwoordig terug in ons Customer Service Charter: onze belofte om een uitstekende klantenservice en snelle respons te waarborgen.

Klantgerichtheid vormt eveneens een belangrijk onderdeel van onze strategie. Duurzame inkomstengroei en winststijging behoren tot onze strategische doelstellingen. Uiteindelijk kunnen wij enkel succesvol zijn als ook onze klanten en stakeholders dat zijn. Daarom willen we deze doelstellingen realiseren door onze klanten en stakeholders de best mogelijke service en ondersteuning te bieden.

 

Ik ben blij dat Atradius ons als klant heeft betrokken bij de ontwikkeling van deze tool. Vaak hoef je alleen maar te weten op welke vijf of tien procent informatie je moet focussen, en deze tool helpt mij daarbij.

Atradius quotation from Arne Antonsson
Arne Antonson
Credit Chief Officer Electrolux

 

 

Toonaangevend door innovatie

Ons streven om de beste tools voor onze klanten te ontwikkelen, maakt ons toonaangevend op het gebied van innovatie in de kredietverzekeringswereld. Deze innovatiedrang vormt een speerpunt in onze operationele strategie. Zo zet bijvoorbeeld onze nieuwste tool, Atradius Insights, binnen de kredietverzekeringssector een nieuwe norm voor creditmanagement.

Bij Atradius willen we verder gaan dan kredietverzekering. We willen onze klanten inzicht geven in hun risico’s. Als online bedrijfsinformatietool stelt Atradius Insights klanten in staat  huidige en toekomstige risico's in kaart te brengen en de portefeuilleprestaties te bewaken. Zo biedt het dashboardfuncties om in te zoomen op details, geavanceerde filteropties en de mogelijkheid geselecteerde data te exporteren.

 

Insights Credit Insurance

 

Met een andere specifieke tool kunt u alle kredietlimietbeslissingen in een bepaalde periode weergeven binnen de bandbreedte van uw klantenratings. Zo krijgt u ook een overzicht van kredietlimietbeslissingen die volgens schema de komende twaalf maanden vervallen of zullen worden ingetrokken.

Toonaangevende bestuurders in onze Raad van Bestuur

Atradius staat voor veel meer dan verzekeringen. Met onze klanten en hun debiteuren bouwen we een persoonlijke relatie op. Zo leren we hun business beter kennen en kunnen we een duidelijker en vollediger inzicht geven in hun kredietrisico's.

David Capdevila, Atradius
David Capdevila
Chief Executive Officer Atradius 

Onze Raad van Bestuur vormt een goede afspiegeling van de internationale dimensie van Atradius. De vijf vooraanstaande bestuursleden zijn afkomstig uit Spanje, Duitsland, Nederland en Groot Brittanië.

Ze worden door hun gelijken erkend als toonaangevend in de kredietverzekeringssector en omdat een aantal van hen carrière heeft gemaakt via alle geledingen van de business, kennen zij deze door en door.

Doelstellingen en strategie

Onze strategie is gericht op de succesvolle evolutie van onze onderneming door duurzame inkomstengroei en het creëren van een zekere, stabiele winsttoename die op alle vlakken aan de behoeften van onze stakeholders en klanten voldoet, ongeacht de grootte of doelstelling van hun onderneming.

Onze focus ligt op kredietverzekering en andere aanverwante creditmanagementdiensten, zoals incasso. Doelstelling daarbij is de uitbreiding van kredietverzekering en creditmanagementdiensten naar drie kerngebieden:

  • Klanten: uit de drie belangrijkste segmenten - wereldwijde ondernemingen/multinationals, grote bedrijven en de KMO;
  • Markten: door voortdurend nieuwe mogelijkheden te ontdekken in emerging markets, vooral in Centraal- en Oost-Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika;
  • Producten: door het investeren in en het ontwerpen van nieuwe producten en diensten, gericht op de specifieke behoeften van elk marktsegment.

Naast klantgerichtheid en innovatie richt onze strategie zich eveneens op het versterken van onze concurrentiepositie en het verminderen van de winstvolatiliteit, door zo kostenefficiënt mogelijk te opereren.

Documenten