Onbetaalde facturen killen KMO's zegt dokter Cash!

18/02/2016 Hebt u nood aan een extra cash flow diagnose?

 

In België blijven meer B2B-facturen onbetaald dan in de rest van West-Europa, zo blijkt uit een onderzoek van Atradius. En dat kan zware gevolgen hebben voor KMO’s. De oorzaak van één op vier faillissementen is immers een gebrek aan cashflow. Niets aan te doen? Toch wel zegt dokter Cash.

 

Onbetaalde facturen killen KMO's

 

But first things first: wat is cashflow eigenlijk?

Cashflow is de mogelijkheid om op het juiste moment voldoende cash te kunnen ophoesten om aan je bedrijfsverplichtingen te voldoen. Een van die verplichtingen is je facturen binnen de aangegeven betalingstermijn betalen. Goed om weten: de gemiddelde betalingstermijn is 30 dagen.

Wat als …

… jij je facturen wel betaalt, maar je klanten niet de jouwe? Dan kan je in grote problemen komen! Om die te vermijden, stelde CashFirst een whitepaper op met 50 tips & tricks om het creditmanagement binnen je KMO te optimaliseren. Ze steken van wal met de tips der tips: beter voorkomen dan genezen. Check de cashflow van je klanten alvorens je met hen in zee gaat. En check ineens hoe het met jouw cashflow is gesteld via de Cash Flow test.

Anticipeer

Toch last van onbetaalde facturen? Treed dan snel, doelgericht en persoonlijk op. Of laat anderen snel, doelgericht en persoonlijk voor je optreden door een debiteurenbewaker of een specifieke kredietverzekeraar zoals CashFirst onder de arm te nemen. Zij zorgen ervoor dat ondernemers zoals jij minstens 90% van hun B2B-facturen uiterlijk 30 tot 60 dagen na vervaldatum uitbetaald krijgen.

Meer weten?

Test CashFirst nu één maand gratis

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.