Atradius Economisch Onderzoek - december 2017

Economische Rapporten

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Kuweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slovakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

12 dec 2017

Nederland kent in verhouding tot omliggende landen relatief grote schommelingen in economische groei. Die slaan neer in grotere schommelingen in faillissementen.

Grote schommelingen in faillissementen schaden economische groei

 • Nederland kent in verhouding tot omliggende landen relatief grote schommelingen in economische groei. Die slaan neer in grotere schommelingen in faillissementen. Dit is schadelijk voor het lange-termijn groeipotentieel van de Nederlandse economie.
 • Wij formuleren een tweetal aanbevelingen om deze ongewenste schommelingen te verkleinen. Een betere inzet van beleid kan helpen om de economie te stabiliseren. Daarnaast wijzen wij op een herziening van de faillissementswet die eerder ingrijpen bij bedrijven met financiële problemen mogelijk moet maken. 

 

 

 

 

 

 Economische Onderzoek - December 2017 figuur

 

 

 

Tien jaar na de financiële crisis van 2008 staat de Nederlandse economie er weer florissant bij. Het CPB verwacht voor dit jaar een economische groei van 3,3%. Het economische herstel is in alle bestedingscomponenten terug te zien. De Nederlandse export profiteert van de aantrekkende wereldeconomie. Binnenlands is er een positieve dynamiek tussen de aantrekkende werkgelegenheid, hoger beschikbaar inkomen, hogere bestedingen en de aantrekkende huizenmarkt. Het economische herstel slaat neer in alle voor de economie belangrijke sectoren (Figuur 1).

Vooral de sectoren die leunen op de binnenlandse vraag, zoals zakelijke dienstverlening, bouw en de handel, transport & horeca, laten in 2017 hoge groeipercentages zien. De relatief exportgerichte maakindustrie profiteert al langere tijd van het mondiale herstel en laat ook dit jaar weer een robuuste groei zien. 

Download het rapport hieronder om het volledige onderzoek te lezen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rapport economic update

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download hier gratis het  rapport

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.