B2B betalingspraktijken in België

Betalingsbarometer

  • België
  • Bouw,
  • Machines/Engineering

14 nov 2022

De Atradius Betalingsbarometer is een jaarlijks onderzoek naar B2B-betalingspraktijken in markten over de hele wereld.

PPB 2022 Belgium

De editie 2022 van de Atradius Payment Practices Barometer is een waardevol instrument om rechtstreeks van bedrijven uit de lokale sectoren te horen hoe hun bedrijfsvoering omgaat met de ontwrichtende gevolgen van de huidige uitdagende economische en handelsomstandigheden.

Natuurlijk is deze enquête een momentopname in een zeer volatiel economisch klimaat, en de bevindingen moeten dan ook in dat licht worden gezien. Deze enquête werd uitgevoerd tussen mei en midden juli 2022 en geeft een nauwkeurig beeld van de situatie op het halfjaar van de drie volgende sectoren:

  • Bouw
  • Bouwmaterialen
  • Machines

De volgende topics werden behandeld:

  • de impact van te late of niet-betaling op de ondervraagde bedrijfstakken;
  • de gemiddelde tijd die nodig is om achterstallige B2B-facturen om te zetten in contanten;
  • hoe bedrijven het risico op wanbetaling bij B2B-verkopen op krediet beheren;
  • verwachte uitdagingen voor de winstgevendheid in de komende maanden.

Belangrijkste conclusies van de enquête

Verschillende factoren, zoals de sterk stijgende energieprijzen en de ernstige instabiliteit door geopolitieke onrust, hebben de energieprijzen en de wereldwijde inflatie opgedreven tot niveaus die in decennia niet meer zijn voorgekomen. Dit heeft geleid tot toenemende bezorgdheid bij bedrijven wereldwijd, uit vrees dat het risico dat B2B-klanten hun facturen niet betalen, zal toenemen. Dit zal naar verwachting een aanzienlijke bedreiging vormen voor de winstgevendheid en, in het ergste geval, het gevaar dat ze volledig uit de markt worden gedrukt.

Uit de Atradius Payment Practices Barometer blijkt dat bedrijven in de verschillende ondervraagde sectoren in verschillende markten in West-Europa deze bezorgdheid hebben weggenomen door hun kredietrisicobeheer als gevolg van handel op krediet met hun B2B-klanten aanzienlijk te verbeteren.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten van enkele andere West-Europese landen.

Documenten