Country Report Austria 2016

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

In 2015, Austrian business insolvencies decreased by 5%. However, in 2016 the pace of corporate insolvency decrease is expected to slow down to just 2%.

2016_CR_WE_Austria_key_indicators 2016_CR_WE_Austria_industries_performance

The insolvency environment

Pace of corporate insolvencies decrease expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_Austria_business_insolvencies

Austrian business insolvencies decreased by 5% in 2015. However, this positive trend is expected to slow down in 2016, with insolvencies forecast to decline just 2%.

Economic situation

Higher growth expected in 2016

2016_CR_WE_Austria_Real_GDP

The Austrian economy recorded modest growth of 0.7% in 2015, sustained by rising investments and exports. With an increase of only 0.2%, private consumption growth remained subdued hampered by increased unemployment (9.1%) and lower wage growth.

In 2016, GDP growth is expected to accelerate to 1.7%, as domestic consumption is expected to pick up again.

2016_CR_WE_Austria_Real_private_consumption

Private consumption is forecast to increase 1.1% due to an income tax reform in place since January 2016 and slightly decreasing unemployment. Investments are also expected to pick up this year.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.