Country Report Denmark 2016

Landenrapport

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Danish exporters will benefit from rising demand.

2016_CR_WE_Denmark_key_indicators2016_CR_WE_Denmark_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease again in 2016

2016_CR_WE_Denmark_business_insolvencies

Danish business insolvencies decreased sharply in 2013 and 2014, but this positive trend has slowed down since 2015. In 2016 a decrease of 4% is expected, bringing insolvency cases to around 3,900.

Economic situation

Exports and investment expected to pick up

2016_CR_WE_Denmark_Real GDP

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Externally, the Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations.

2016_CR_WE_Denmark_Real_fixed_income

Danish exporters will also benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth will remain subdued in 2016.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.