Country Report Germany 2016

Landenrapport

 • Duitsland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

In 2015, the German economy grew 1.7%, spurred by household consumption which increased 1.9%. Private consumption remains a key driver of growth in 2016.

2016_CR_WE_Germany_key_indicators2016_CR_WE_Germany_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Pace of decrease in insolvencies expected to slow down in 2016

2016_CR_WE_Germany_business_insolvencies

As a consequence of Germany’s robust economic performance since 2010, the number of business failures decreased annually. In 2015 business failures decreased by 4.0%, to 23,123 cases. In 2016 it is expected that the annual decrease will slow down to 2%.

Economic situation

Private consumption remains a key driver of growth in 2016

2016_CR_WE_Germany_Real_GDP

The German economy recorded a solid growth rate of 1.7% in 2015. In contrast to previous years, when economic growth was mainly driven by exports, household consumption became a key driver in 2015, increasing 1.9%. This trend is expected to continue in 2016 with household consumption expected to increase 1.9%, still driven by low oil prices, rising wages and a further decrease in unemployment.

At the same time, government expenditures are forecast to increase, especially for the sharply increased number of migrants. While business investment and industrial production are expected to record higher growth rates than in 2015, export performance will be affected by a more sluggish global demand.

2016_CR_WE_Germany_Real_private_consumption

Overall, a GDP increase of 1.9% is expected in 2016.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2014, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2016 and 2017 the budget surplus is expected to decrease again due to increased expenses in order to cope with the high number of migrants.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.