Country Report Sweden

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

The Swedish economy is set to grow by 2.4 % in 2015, with industrial production rebounding after three years of decline. Household consumption and investment growth are expected to continue.

 

 

CR_Sweden_June_2015_overview

 

 

 

The insolvency environment

After two years of increases. Swedish business insolvencies decreased 7 % in 2014. It is expected that this improvement will continue in 2015.

 

 

CR_Sweden_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

Negative interest rates to combat deflation

 

CR_Sweden_real_GDP_growth

 

 

The Swedish economy is set to grow by 2.4 % in 2015, with industrial production rebounding after three years of decline. Both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in 2014.

 

The main problem currently facing Sweden is deflation as the country is set to experience its third consecutive year of falling consumer prices. This is intensified by the appreciation of the kronor relative to the euro which accelerates deflation and makes exports more expensive and thus less competitive. Swedish authorities have voiced concerns that ongoing deflation could adversely affect the economic performance, as consumers have an incentive to delay purchases and consumption until prices fall further.

 

 

CR_Sweden_consumer_prices

 

In order to combat deflation and to weaken the currency the Swedish central bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014. In March 2015 the central bank extended its expansionary monetary policy by lowering the repo rate into negative territory (-0.25 %). Additionally it announced a quantitative easing program of buying 30 billion kronor worth of government bonds, which is intended to lower bond yields and to trigger more lending.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.