Country Report Switzerland 2016

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. The number of corporate insolvencies remains high in 2016.

2016_CR_WE_Switzerland_key_indicators2016_CR_WE_Switzerland_industries_performance_forecast

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2016

Swiss business insolvencies increased 7% in 2015 due to a more difficult economic environment. With 6,275 cases in 2015 the number of business failures was still about 2,000 cases higher than in 2008. In 2016 business failures are expected to level off.

2016_CR_WE_Switzerland_business_insolvencies

Economic situation

Growth expected to remain sluggish in 2016

2016_CR_WE_Switzerland_Real_GDP

As in 2015, Swiss GDP growth is expected to remain subdued (up 1.2% in 2016), as exports continue to be affected by the appreciation of the Swiss franc (especially against the euro) and weaker global demand. For export-oriented businesses production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. However, a rebound of exports is expected in the second half of 2016, with a lower franc exchange rate and increased demand from the eurozone. The Central Bank´s benchmark interest rate remains negative at -0.75%, which has contributed to the weakening of the Swiss franc exchange rate at a certain degree.

2016_CR_WE_Switzerland_industrial_production

Growth of private consumption, investments and industrial production are expected to remain at a low level of around 1% respectively, while consumer prices remain negative.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.