Country Report The Netherlands 2016

Landenrapport

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Since 2014, Dutch business failures started to decrease, and are expected to decline further in 2016. However, this figure is still higher than in 2008.

2016_CR_WE_Netherlands_key_indicators2016_CR_WE_Netherlands_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease further in 2016

The economic slowdown in 2012 and 2013 triggered sharp increases in business insolvencies. Due to the economic rebound since 2014 business failures started to decrease again, and are expected to decline further in 2016, to about 5,100 cases. However, this figure is still higher than in 2008, the year the global credit crisis started.

2016_CR_WE_Netherlands_business_insolvencies

Economic situation

The rebound is expected to continue in 2016

2016_CR_WE_Netherlands_Real_GDP

The rebound of the Dutch economy is expected to continue in 2016, although at a lower level than in 2015 (up 1.4%). The economy continues to benefit from lower oil prices, which offer relief to both consumers and businesses. Private consumption is expected to grow further in 2016 (up 1.3%), as households’ purchasing power increases, due to the delayed impact of a EUR 5 billion package of tax relief, low inflation and increasing real wages. Additionally, unemployment is expected to decrease below 7.5%. Dutch GDP growth is also sustained by surging investment and a rebound in industrial production. Exports are forecast to increase too, but at a lower level than in 2015.

2016_CR_WE_Netherlands_fiscal_balance

The Dutch government passed a number of austerity measures to trim the budget deficit. These aim to cut expenses by reducing spending on healthcare and social security benefits as well as to increase government earnings. It is expected that the budget deficit will remain below the 3% Maastricht threshold in 2016 and 2017, and that government debt will continue to decrease.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.