Country report Belgium 2018

Landenrapport

 • België
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

In 2018 the number of Belgian business insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008.

Belgium tradeBelgium key figuresBelgium industries

The insolvency environment

High level of corporate insolvencies despite forecast decrease in 2018

Belgian corporate insolvencies are expected to decrease by 2% year-on-year in 2018 after an increase of 8.7% in 2017. With about 9,750 cases forecast this year, the number of insolvencies will still be higher than the levels seen before the start of the global credit crisis in 2008 (about 7,700 cases in 2007).

Belgium insolvencies

 

Economic situation

Domestic demand drives growth

The Belgian economy grew 1.7% in 2017, as domestic demand was supported by increased business investment and higher household consumption, fuelled by increasing employment and wage growth.

Inflation has increased to more than 2% in 2017, partly due to higher indirect taxes.

In 2018 GDP is expected to increase again by 1.7%, still driven by domestic demand. Export growth is expected to slow down somewhat; competitive gains subside due to higher wages.

Despite annual decreases, public debt remains high at more than 100% of GDP, one of the highest in the European Union in terms of the government debt-to-GDP ratio. Further fiscal consolidation seems to be necessary in the medium term.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.