Country report France 2018

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

With about 55,000 business failures recorded in 2017 the number of insolvencies was still as high as during the start of the credit crisis in 2008.

France tradeFrance key figures

 

France sectors

The insolvency environment

Despite a decrease  the insolvency level remained high in 2017

French business insolvencies decreased by about 5% in 2017, and in 2018 another 7% decline is expected, in line with the on-going economic rebound. However, with about 55,000 cases in 2017 the number of business insolvencies was still as high as in 2008.

France insolvencies

Economic situation

Growth finally picked up in 2017

After several years of rather feeble GDP increases of around or even less than 1%, French economic growth picked up in 2017 growing 2%. This rate is expected to continue in 2018 and 2019.

The rebound is driven by higher export growth and improved business and consumer confidence. Lower business taxes support investment growth, while some labour market reforms help to reduce unemployment and to support household consumption.

However, corporate debt has increased to more than 70% of GDP, and further increases could make French businesses vulnerable to faster than expected interest increases by the European Central Bank.

After repeatedly failing to meet the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP, the budget deficit decreased below this threshold in 2017 and is expected to remain so in 2018 and 2019.

However, at about 95% of GDP (up from 67% of GDP in 2008), French public debt remains among the highest in the eurozone. It seems that more measures are required to curb public spending, which, at 57% of GDP, is the highest in the eurozone.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.