Country report France 2019

Landenrapport

  • Frankrijk
  • Algemene economie

28 mei 2019

With more than 55,000 business failures expected in 2019, the number of insolvencies will still be as high as during the start of the 2008 credit crisis.

 

francefrance3

The insolvency level remains high in 2019

After declines of 8% in 2016 and 6% in 2017, French business insolvencies decreased only 1% in 2018, and in 2019 a small increase is expected, in line with the ongoing economic stagnation. With about 55,000 cases forecast in 2019 the number of business insolvencies will still be as high as in 2008.

 

france

Economic growth expected to stagnate in 2019

The economic expansion is expected to stagnate at about 1.5% annually in 2019 and 2020 due to sluggish domestic demand and lower export growth.

Business sentiment has been impacted by the ongoing social protests and constraints in terms of labour supply and production capacity.   

Corporate debt has increased to more than 70% of GDP, and further increases could make French businesses vulnerable to a faster than expected rise in interest rates by the European Central Bank.

At almost 100% of GDP (up from 67% of GDP in 2008), French central government debt remains among the highest in the eurozone. It seems that more measures are required to curb public spending, which, at 57% of GDP, is the highest in the eurozone.

However, additional fiscal spending as a reaction to the social protests will lead to a higher budget deficit in 2019, above the Maastricht deficit threshold of 3% of GDP.

 

 

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.