Country report Germany 2019

Landenrapport

  • Duitsland
  • Algemene economie

28 mei 2019

After several years of annual decreases, German business insolvencies are expected to increase again in 2019 as the economic expansion slows down.

 

germanygermanygermany

Insolvencies expected to increase after nine years of annual decreases

Germany‚Äôs consistent economic performance since 2010 resulted in annual decreases in business failures. In 2018 business failures decreased again, by 3.9%, to about 19,300 cases. However, a 2% rise is expected in 2019 as Germany´s GDP growth is forecast to slow down.

 

germany

The economic expansion slows down

Economic expansion should slow down in 2019 as external demand is decreasing while global trade uncertainty has increased, having a dampening effect on export growth, manufacturing orders and industrial production.

That said, domestic demand continues to sustain GDP growth. Investments continue to expand, while decreasing unemployment and rising wages support private consumption growth. Despite a slowdown, growth in the manufacturing, construction and services sectors remains robust.

A rebound is expected in 2020, but a marked slowdown in world trade and the potential imposition of US import tariffs on cars and car parts pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2019 and in 2020 the budget surplus is expected to be maintained.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.