Economische Update 2015

Economische Rapporten

 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • België,
 • Brazilië,
 • Canada,
 • China,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slovakije,
 • Zuid-Afrika,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Thailand,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Algemene economie

10 nov 2015

De verwachting is dat de economische groei in 2016 traag zal zijn. Het aantal faillissementen blijft hoog in de eurozone en neemt toe in belangrijke opkomende markten.

Samenvatting Economic Outlook van Atradius – november 2015

De wereldwijde economie is in woelige wateren beland

 

 • De wereldwijde economie zal in 2015 naar verwachting slechts met 2,5% groeien, minder dan in 2014.  Voor 2016 wordt een versnelling van de groei voorzien tot 2,9%.
 • Het economisch herstel in ontwikkelde markten zet langzaam door. De groeiprognose voor de eurozone  is 1,5% in 2015 en 1,7% in 2016. De economie van de Verenigde Staten zal volgens de prognoses in 2015 met 2,5% en in 2016 met 2,6% groeien.
 • Voor Latijns-Amerika en Oost-Europa wordt in 2016 een bescheiden groei voorzien van respectievelijk 0,8% en 1,9%, na krimp in 2015. De economische groei in Azië, exclusief Japan, is stabiel en wordt geraamd op 5,7% in 2016.
 • Atradius verwacht dat de faillissementen in de meeste ontwikkelde markten zullen afnemen in 2015 en 2016, maar dat het niveau relatief hoog blijft. Dit is met name het geval in de eurozone. De insolventieomgeving in veel opkomende markten is daarentegen aanzienlijk verslechterd.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.