Economische Update maart 2017

Economische Rapporten

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Kuweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slovakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 mrt 2017

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal
Verwacht wordt dat de groei van het wereldwijde bbp in 2017 aantrekt tot 2,8%, komende van 2,5% in 2016. Dit gebeurt tegen een achtergrond van sterkere groei in de Verenigde Staten en in grote opkomende landen.

Eurozone
De breuklijnen die de groei van de eurozone verdeelden in een relatief sterk noorden en een vergelijkbaar zwak zuiden verdwijnen dit jaar grotendeels, omdat zuidelijke landen hun achterstand aan het inlopen zijn.

 

Businesswoman reviewing document

 


 

 

 

 

 

Ontwikkelde markten
Economische groei in de VS en het VK wordt geankerd door een sterker wordende arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de VS voor 2017 zijn robuust, maar in het VK zullen hogere inflatie en politieke onzekerheid in toenemende mate de groei drukken.

Opkomende landen
De groeicijfers voor opkomende landen verbeteren over het algemeen dit jaar gezien een aantal belangrijke landen naar verwachting uit de recessie zullen komen. Het presidentschap van Trump vormt echter  aanzienlijke neerwaartse risico’s voor een aantal opkomende landen.

Krediet en insolventies
De verwachting is dat bedrijfsfaillissementen in 2017 relatief stabiel zullen blijven, maar dit is wel onderhevig aan neerwaartse risico’s die voortkomen uit politieke onzekerheid.

U kunt hier de volledige (Engelstalige) economische update downloaden als pdf document.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.