European Football Championship Industry playing fields

Economische Rapporten

 • Oostenrijk,
 • België,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Nederland,
 • Noorwegen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Slovakije,
 • Slovenië,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Turkije,
 • Verenigd Koninkrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

08 jul 2016

The Industry Playing Fields provide a visual performance forecast for 14 different industries in countries paired together in the Euro 2016 tournament.

Scoring the industries performance outlook

 

 

 

Industry Playing Fields

 

 

 

With the European football championship 2016 advancing into the Round of 16 and quickly moving towards the finals, we have produced Industry Playing Fields comparisons. These visual match-ups will analyse the industries performance forecast for countries which are paired together in the actual football tournament.

Atradius will provide a score for the match-ups, ranking the outlook for each sector as Bleak, Poor, Fair, Good, Excellent. The country with the better industry outlook compared to its opponent scores a goal, symbolised here by a football.

The Industry Playing Fields are available in the following languages: English and German, Dutch, French, Italian, Spanish, Polish, Hungarian and Czech on our local websites. 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.