Global Economic Outlook - Juni 2020

Economische Rapporten

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Costa Rica,
 • Kroatië,
 • Cyprus,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Kuweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Panama,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slovakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Algemene economie

30 jun 2020

De snelle verspreiding van Covid-19 over de wereld eist een zware economische tol van zowel geavanceerde als opkomende economieën. Lockdowns verminderen de consumptiemogelijkheden en zorgen voor schok

De recessie waarmee de wereldeconomie in 2020 wordt geconfronteerd, is dieper dan wat er tijdens de financiële crisis van 2008/2009 is gebeurd. De prognose van een robuust V-vormig herstel in 2021 is dan ook omgeven door een hoge mate van onzekerheid.

Belangrijkste punten

 • We voorspellen een wereldwijde krimp van 5,1% in 2020, gevolgd door een mogelijk krachtig herstel van 6,5% in 2021. Het herstel is afhankelijk van de ontwikkeling en toediening van een vaccin of, als alternatief, van een toestand in de wereld waarin het effect van de social distancing op de economische activiteiten grotendeels wordt overwonnen.
 • De groei van de handel, die al vóór Covid-19 zwalpend was, heeft een duikvlucht genomen door de druk van de vraag- en aanbodzijde die door het virus wordt veroorzaakt. In 2020 verwachten we dat de wereldhandel met ongeveer 15% zal krimpen.
 • Alle geavanceerde markten worden in meer of mindere mate getroffen door de Covid-19-pandemie. Als groep worden de geavanceerde economieën geconfronteerd met een krimp van 6,5% van het BBP in 2020, met een verwacht herstel van 5,9% in 2021.
 • In de eurozone lijkt het ergste van de pandemie voorbij te zijn, maar de regio stevent nog steeds af op een historische recessie in 2020. Er zijn aanzienlijke begrotingspakketten ingezet om de klap te verzachten.
 • In de VS zullen de negatieve effecten van de handelsoorlog met China nog worden versterkt door de negatieve effecten van de lockdown. De economische teruggang heeft een enorme impact op de werkgelegenheid, waarbij de werkloosheid tot ongekende hoogten stijgt.
 • Japan stevent af op een sterke inkrimping in 2020, met een beperkte monetaire beleidsruimte om de recessie te bestrijden. De inkomsten uit het toerisme zijn gedaald.
 • Het Covid-19-virus treft veel emerging markets. Alle grote opkomende economieën - met uitzondering van China - zullen in 2020 met een recessie te maken krijgen. Er zijn grote verschillen tussen de landen afhankelijk van de plaats waar zij zich bevinden op de besmettingscurve, de effectiviteit van de beleidsmaatregelen en de mate waarin zij worden getroffen door lagere grondstoffenprijzen

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.