Landenrapport Denemarken

Landenrapport

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

Verwacht wordt dat de Deense economie zich verder zal herstellen, met een verwachte groei van 1,8 % in 2015, door de toename van particuliere consumptie en investeringen en de stijgende export.

WE_Denemarken_overzicht (NL)WE_Denemarken_vooruitzichten_prestaties (NL)

De insolventieomgeving

WE_Denemarken_insolventiepeil (NL)

Bedrijfsfaillissementen dalen naar verwachting verder in 2015

Het Deense insolventiepeil daalde vier jaar op rij en in 2015 wordt een verdere daling verwacht, terwijl het economische herstel aan kracht wint.

Economische situatie

WE_Denemarken_reele_groei_bbp (NL)

Groei in 2014 na twee jaar van krimp

Sinds de scherpe recessie van 2009, toen het bbp met meer dan 5 % daalde, probeert de Deense economie weer op het pad van duurzame groei te geraken. De vastgoedsector werd tijdens de wereldwijde kredietcrisis zo hard komen - met huizenprijzen die met 20 % daalden - dat alleen in Spanje en Ierland een groter waardeverlies werd genoteerd. Daarop volgde een crisis in het Deense banksysteem en het verlies van 170.000 banen, vooral in de productiesector. Gezinnen moesten zuiniger gaan leven, waardoor de particuliere consumptie de afgelopen jaren bescheiden is gebleven. De overheidsuitgaven werden intussen teruggeschroefd om het overheidstekort onder controle te houden en verschillende steunmaatregelen werden genomen om de financiële sector te stabiliseren en te verzekeren dat Deense bedrijven toegang tot financiering hadden. In 2014 steeg het bbp eindelijk weer, met 1,0 %, na twee jaar van krimp.

WE_Denemarken_reele_particuliere_consumptie (NL)

Particuliere consumptie en investeringen zullen naar verwachting weer toenemen

Verwacht wordt dat de Deense economie zich verder zal herstellen, met een verwachte groei van 1,8 % in 2015, doordat de toename van particuliere consumptie en investeringen zal versnellen en de export blijft stijgen. Internationaal gezien heeft de Deense economie een deel van zijn concurrentievermogen herwonnen dankzij structurele hervormingen die de kwestie van de hoge arbeidskosten aanpakten. Om de Deense kroon gekoppeld te houden aan de euro (die in waarde vermindert), heeft de Deense bank herhaaldelijk de rentevoet verlaagd, tot -0,75 % in februari 2015. Vermijden dat de kroon sterker wordt ten opzichte van de euro heeft er mede voor gezorgd dat Deense bedrijven concurrentieel blijven in hun exportbestemmingen in de eurozone. Deense uitvoerders zullen ook profiteren van de bijkomende stimulans van een gedevalueerde euro voor consumenten in de eurozone, door een stijgende vraag.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.