MENA Landenrapport - Verenigde Arabische Emiraten 2016

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

08 jul 2016

De lagere olieprijzen wegen op de overheidsinkomsten, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de overheidsdeposito‘ s in de bankensector, met strengere leenvoorwaarden tot gevolg.

 

MENA_Emiraten2016_kerncijfersMENA_Emiraten2016_vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd: President Sjeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan (sinds november 2004), Emir van Abu Dhabi
Regeringsleider: Vicepresident en premier Mohammed bin Rashid Al Maktoem (sinds december 2006), Emir van Dubai
Regeringsvorm: Federatie van zeven Emiraten: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Dubai, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaywayn en Sharjah
Bevolking: 9,9 miljoen (naar schatting) - meer dan 80% van de bevolking is immigrant.

De binnenlandse politieke situatie is stabiel

De binnenlandse politiek wordt aanzienlijk beïnvloed door de regerende families en de traditionele stammenstructuren. Politieke partijen en vakbonden zijn verboden en oppositie is haast onbestaand. De Nationale Raad (Federal National Council, FNC) heeft als wetgevend orgaan slechts een adviserende rol. Toch is er een zekere vorm van politieke liberalisering, zeker in vergelijking met andere staten in de regio.

De VAE maken deel uit van de alliantie tegen Islamitische Staat (IS) en heeft in dat verband luchtaanvallen uitgevoerd tegen IS in Syrië en Libië. Door dit engagement is het risico op terroristische aanslagen in de VAE in principe gestegen. De veiligheidstroepen worden wel beschouwd als competent en daadkrachtig. In het algemeen zijn er geen aanwijzingen voor grote veiligheidsrisico‘s.

Economische situatie

Steeds meer problemen voor heel wat sectoren

MENA_Emiraten2016_bbp

Ondanks de diversifiëring van de economie van de VAE (70% van het totale bbp komt uit niet-oliesectoren) heeft de economie te lijden onder de directe en indirecte gevolgen van de daling van de olieprijs. De lagere olieprijzen wegen op de overheidsinkomsten, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de overheidsdeposito‘s in de bankensector, met strengere leenvoorwaarden tot gevolg. Verwacht wordt dat de bbp-groei in 2016 zal dalen tot 2% vanwege lagere belastinginkomsten, afnemende liquiditeit in de banksector en minder ondernemersvertrouwen. Sinds het vierde kwartaal van 2015 komen de bedrijven in IT, duurzame consumptiegoederen, voeding, metaal, staal en bouw steeds meer in de problemen. De dienstensector in Dubai wordt getroffen door een dalend aantal toeristen (vanuit Rusland en andere Golfstaten), minder vraag naar huizen en lagere investeringen. De wispelturige grondstofprijzen (vooral staal, metalen en voeding) in 2015 hebben negatieve gevolgen voor verschillende handelaren, verkopers en distributeurs, die problemen hebben met  liquiditeit/kasstroom en betalingen aan leveranciers uitstellen of in sommige gevallen hun zaken gewoon opdoeken.

MENA_Emiraten2016_begrotingssaldo

Het begrotingstekort zal in 2016 naar verwachting stijgen tot 6,6% van het bbp, komende van 3,7% in 2015. Er is gesnoeid in de uitgaven, maar dat is niet genoeg om de dalende inkomsten te stoppen. Verwacht wordt dat subsidies voor brandstof, water en elektriciteit verder verlaagd zullen worden en nieuwe belastingen zullen worden ingevoerd. Dit, samen met een geleidelijk herstel van de olieprijs, zou moeten leiden tot een veel kleiner tekort in 2017.

Voor 2016 wordt op de lopende rekening een tekort van 2,5% van het bbp verwacht, door lagere uitvoerinkomsten. Daardoor, en door een hoge betalingscapaciteit, zijn de VAE sterk afhankelijk van buitenlandse financiering (120% van deviezenreserves). Maar door de ruime hoeveelheid activa in buitenlandse valuta (reserves en staatsbeleggingsfondsen) kunnen de VAE de hogere uitgaven eenvoudig financieren.

MENA Emiraten 2016 schuld

Hoewel de solvabiliteitspositie van de VAE als sterk wordt beschouwd, werken de regering en overheidsgerelateerde entiteiten van Dubai nog altijd met veel vreemd vermogen. Met een schuldenlast van 143 miljard Amerikaanse dollar leeft nog altijd de vrees dat Dubai financieringsmoeilijkheden zou kunnen krijgen. Maar een combinatie van herfinanciering, verkoop van activa en terugbetalingen moet dit onder controle kunnen houden - zolang het beleggerssentiment in de toekomst niet gevoelig verslechtert.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.