Market Monitor Chemie - België 2016

Market Monitor

  • België
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

De vooruitzichten voor de Belgische chemische sector blijven positief, maar lijdt onder een zwakker concurrentievermogen door hoge loonkosten en strengere milieunormen.

  • Zwakker concurrentievermogen door hoge loonkosten en strenge milieunormen
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 dagen
  • Groei zou moeten aanhouden in 2016

De Belgische chemische en farmaceutische sector is van groot belang voor de economie van België. De sector is goed voor 20% van de totale werkgelegenheid in de verwerkende industrie en, dankzij de hoge productiviteit, voor ongeveer 30% van de toegevoegde waarde van de hele Belgische verwerkende industrie. Meer dan 75% van de productie wordt geëxporteerd, terwijl de Belgische chemische sector gekenmerkt wordt door een zeer hoge specialisatiegraad, in vergelijking met de rest van de wereld. Chemische stoffen vertegenwoordigen meer dan 30% van de Belgische export. De sector omvat een ruime waaier van segmenten, van primaire organische en anorganische producten tot farmaceutica, biotechnologie, producten voor de landbouw, verven, lijmen, detergenten, cosmetica, de verwerking van plastic en rubber, naast tal van andere gespecialiseerde producten zoals chemicaliën voor de fotografische sector.

In 2015 zette de chemische sector zijn goede prestaties uit 2014 voort. De omzet steeg tot bijna EUR 65 miljard, terwijl de investeringen in onderzoek en ontwikkeling goed waren voor EUR 3,6 miljard. Voor 2016 blijven de vooruitzichten positief, met een verwachte omzetgroei van 1,5% en stabiele winstmarges.

Betalingen in de Belgische chemische sector gebeuren na gemiddeld 30 dagen. Er zijn weinig betalingsachterstanden; dat zal naar verwachting zo blijven in 2016. Ook het aantal insolventies zou stabiel moeten blijven, gezien het reeds lage aantal hiervan in de chemische sector.

Ondanks zijn structurele veerkracht heeft de Belgische chemische sector ook enkele zwakke punten: het concurrentievermogen daalt doordat de loonkosten een van de hoogste in Europa zijn en doordat de concurrentie vanuit China toegenomen is. Tegelijkertijd moeten Belgische chemiebedrijven concurreren met bedrijven uit landen waar de milieuregels minder streng zijn en/ of de energieprijzen lager zijn. Verdere investeringen en innovaties zijn van cruciaal belang voor de Belgische chemische sector, om zijn internationale concurrentiekracht te behouden.

Dat gezegd zijnde handhaven we voorlopig een over het algemeen soepel acceptatiebeleid, gelet op de verdere solide prestaties, financiële gezondheid en het lage aantal insolventies van de sector. Kopers worden minstens een keer per jaar geëvalueerd, op basis van nieuwe accounts of wanneer nieuwe informatie wordt ontvangen. De meest recente balans wordt altijd opgevraagd en we trachten tussentijdse resultaten te verkrijgen van gevoeligere kopers.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.