Market Monitor - Chemicals performance - Mexico

Market Monitor

  • Mexico
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

The chemicals sector in Mexico is expected to grow modestly in 2015 due to the country’s lower economic growth (forecast 2.6 % in 2015).

Market performance at a glance 

Mexico  

  • Lower economic growth in Mexico (forecast 2.6% in 2015) will affect the domestic chemicals sector, which is expected to show only modest growth.
  • The positive effects expected by the comprehensive energy reform in 2014 to liberalise the Mexican energy sector remain uncertain due to current low oil prices.
  • Lower oil prices have a negative effect on the oil, fuels and plastics subsectors, e.g. high inventory against low prices of oil derivative products. This might imply losses and higher costs that could not be easy to pass on to customers, while margins are already thin.
  • The volatility of the Mexican peso affects chemicals importers. For some businesses, sales are made in Mexican pesos but nevertheless converted into US dollars, which might result in foreign exchange losses and slow payments.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Currently the number of payment delays is high, and expected to increase further. However, an increase in insolvencies is not expected.
  • Due to the problems mentioned above, our underwriting stance on subsectors like oil and fuels, plastics and fertilizers is currently more restricted.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.