Market Monitor - Chemicals performance - Singapore

Market Monitor

  • Singapore
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3 %, and the production of chemicals is expected to grow at the same rate.

Market performance at a glance 

Singapore

  • The chemicals sector contributes to over 30% of Singapore´s manufacturing output. The island state is one of the leading petrochemical hubs in the region, and home to over 90 multinational chemicals corporations.
  • In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3%, and chemicals´ production is expected to grow at the same rate. Profit margins are expected to remain stable.
  • There are some government initiatives aimed at attracting investments in this sector, particularly in the petrochemicals and specialty chemicals segments.
  • The overall indebtedness of businesses in this sector is not too high, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Payment delays and default cases are low, and expected to remain so in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance is relaxed for the chemicals sector.
  • However, we are more restrictive on the bunkering / fuel trading segment, as companies in this subsector have shown lower margins and high debt levels in the past couple of years. The market exit of OW Bunker at the end of 2014 has resulted in many unpaid creditors.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.