Market Monitor - Chemie - Turkije 2016

Market Monitor

  • Turkije
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

Sinds eind 2015 is het aantal betalingsachterstanden en insolventies groot, terwijl financieel zwakkere spelers de markt verlaten. Het aantal insolventies zou moeten nivelleren in 2016.

  • De groei van de Turkse chemische sector nivelleerde in 2015, doordat de binnenlandse vraag te lijden had onder de toenemende politieke spanningen (twee grote algemene verkiezingen in juni en november 2015). In 2016 zou de verkoop en productie van chemicaliën opnieuw moeten aantrekken, gedreven door een toenemende vraag van belangrijke afnemers zoals de bouw of textiel.
  • Aangezien de Turkse chemische sector vooral op de binnenlandse markt gericht is en van de import afhankelijk is, had de toegenomen wisselkoersvolatiliteit de voorbije 12 maanden een negatieve invloed op de winstmarges van bedrijven. Door een verwachte wisselkoersstabiliteit van de Turkse lira tegenover de euro en de Amerikaanse dollar zouden de winstmarges zich moeten herstellen in 2016. De lagere olieprijzen hebben ook een positieve invloed op de prestaties van de sector.
  • Door de intrede van buitenlandse wereldspelers op de Turkse markt (vooral in de segmenten verven en farmaceutica) is de concurrentie groot voor lokale spelers, ondanks de regelgeving die binnenlandse bedrijven in sommige segmenten ondersteunt.
  • Bedrijven in deze sector hebben een gemiddelde algemene schuldenlast. De laatste tijd is die echter gestegen voor tal van bedrijven, door de waardevermindering van de lira. Dat gezegd zijnde zijn banken doorgaans bereid om leningen te geven aan de chemische sector.
  • De gemiddelde betalingstermijn in de Turkse chemische sector is 150 dagen. Sinds eind 2015 is het aantal betalingsachterstanden en insolventies groot, terwijl financieel zwakkere spelers de markt verlaten. Het aantal insolventies zou moeten nivelleren in 2016.
  • Door de momenteel volatielere economische en politieke toestand in Turkije en de toename van het aantal insolventies en verslechterd betalingsgedrag eind vorig jaar hanteren we momenteel een restrictiever acceptatiebeleid voor chemicaliën, vooral wanneer de kopers geen deel uitmaken van een grote groep.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.