Market Monitor - Construction industry - UAE

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Bouw

19 feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

United Arab Emirates

  • The sharp decrease in oil prices having a negative impact on the economy, and is also affecting real estate and construction.
  • Payments in the construction sector take between 90-120 days on average. However, payment is often delayed up to 180 days or even longer, especially when government departments are involved.
  • Due to the current challenging economic environment (probable overcapacity, reduced oil prices, less government spending) we are now more cautious in underwriting construction businesses.
  • Payment behaviour is expected to deteriorate and insolvencies to increase in the coming months.
  • Prudent cash flow management and continuation of bank facilities will be key to sustaining business in 2015

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.