Market Monitor - Construction industry - Turkey

Market Monitor

  • Turkije
  • Bouw

19 feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Turkey

  • Turkish construction growth slowed to 2.9% in Q3 of 2014.
  • International projects of Turkish builders decreased due to the on-going conflicts in Iraq and Syria and the downturn in Russia.
  • In 2015 investment in public construction is expected to increase ahead of the June general elections and due to some large infrastructure projects.
  • Despite persistent growth, risks in the construction sector are increasing as many businesses are highly indebted and non-performing loans are rising.
  • High interest rates hampering business performance.
  • Bankruptcy protection requests are increasing.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.