Market Monitor - Focus on machinery - Hungary

Market Monitor

  • Hongarije
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

Hungary has become a key production base for automotive majors such as Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki and General Motors.

Hungary

  • The Hungarian machinery sector is mainly focused on the production of agricultural machines and machines used by the automotive industry.
  • Hungarian agriculture output has increased, leading to rising demand for machinery.
  • In the automotive segment machinery businesses cooperate closely with international  car producers. Hungary has become a key production base for automotive  majors such as Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki and General Motors.
  • Machinery sales only rose slightly in January-April 2015. However, sales prices have increased by more than 10% since June 2014, and order amounts are also higher. Therefore we expect profit margins to improve further in the coming months.
  • In general the gearing of businesses in this sector is low, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the machinery industry ranges from 30-60 days. Payment delays are low, and expected to decrease further in the coming months. Insolvencies are low and not expected to increase in 2015.
  • Due to the good growth prospects and low credit risk our underwriting stance is relaxed for all subsectors.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.