Market Monitor - Focus op automotive - Slowakije

Market Monitor

  • Slovakije
  • Automotive/Transport

01 okt 2015

Het betalingsgedrag is over het algemeen goed, met weinig meldingen van niet-betaling.

  • De Slovaakse automobielsector doet het goed, gezien de productie j-o-j 5% steeg in de periode januari-juli 2015. Verwacht wordt dat de winstmarges van de bedrijven in de sector de komende maanden verder zullen stijgen als gevolg van de robuuste verkoop en de verbetering van de efficiëntie in het productieproces. De inputkosten voor staal en kunststoffen zijn gedaald.
  • Jaguar Land Rover heeft bekendgemaakt dat het van plan is in Slovakije een nieuwe fabriek met een productiecapaciteit van 300.000 auto’s per jaar te bouwen. Dit zou de vraag naar auto-onderdelen bij lokale leveranciers verder doen toenemen.
  • Afhankelijk van het niveau in de toeleveringsketen schommelt de betalingstermijn in de automobielsector tussen 30 en 90 dagen. Het betalingsgedrag is over het algemeen goed, met weinig meldingen van niet-betaling. Verwacht wordt dat dit de komende maanden zo blijft. De insolventiecijfers in deze sector blijven naar verwachting laag.
  • Ons risicoacceptatiebeleid is nog steeds soepel gezien de lage wanbetalings- en insolventiecijfers in deze sector. De marktomstandigheden blijven naar verwachting gunstig, met een verdere groei van de autoproductie en nieuwe businesskansen voor toeleveranciers. Wegens zijn grote afhankelijkheid van de export blijft de Slovaakse automobielsector echter zeer gevoelig voor negatieve ontwikkelingen in de mondiale automarkt, zoals een sterke terugval van de vraag in China.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.