Market Monitor - Focus op automotive prestatie - VS

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Automotive/Transport

01 okt 2015

Het betalingsgedrag in de sector is de afgelopen twee jaar vrij goed geweest.

De Amerikaanse auto-industrie doet het goed, wat mag blijken uit het feit dat de verkoop van nieuwe auto’s bijna weer op het niveau van vóór de recessie staat. Verwacht wordt dat de verkoop van nieuwe auto’s dit jaar met 3,7% zal stijgen tot 17 miljoen stuks dankzij de robuuste economische prestaties, het verbeterde consumentenvertrouwen en de verstrenging van de regelgeving inzake veiligheid en brandstofverbruik. De vervangingsmarkt blijft stabiel, mede  dankzij de lagere brandstofprijzen.

De brutomarges van bedrijven in de automobielsector zullen de komende maanden vermoedelijk stabiel blijven dankzij de lagere grondstofprijzen (grondstoffen vertegenwoordigen 20% tot 25% van de verkoopprijs van een auto). De sterkere dollar zorgt echter voor enige tegenwind.

De Amerikaanse autosector is zeer competitief, met binnenlandse merken zoals GM, Ford en Fiat Chrysler die marktaandeel verliezen aan Japanse en Duitse producenten. De ‘Detroit Three’ zijn nog steeds de grootste spelers in Noord-Amerika en de sector blijft concurrerend als gevolg van de veranderende technologie en wettelijke voorschriften.

Bedrijven in de automobielsector hebben meestal een hoge schuldgraad omdat de sector zeer kapitaalintensief is. Sinds de kredietcrisis van 2008 is de toegang tot externe financiering gestaag verbeterd dankzij de gunstigere marktomstandigheden in de sector, de versoepeling binnen de traditionele kredietmarkten en de toegang tot financiering via programma’s die door de overheid worden gesteund.

De gemiddelde betalingstermijn in de Amerikaanse auto-industrie is 30-60 dagen. Het betalingsgedrag in de sector is de afgelopen twee jaar vrij goed geweest. Het aantal betalingsachterstanden, niet-betalingen en insolventies is laag. Gegeven de positieve vooruitzichten voor de prestaties verwachten we dat het huidige insolventiepeil stabiel zal blijven.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.