Market Monitor - Focus op chemische sector - Zwitserland

Market Monitor

  • Zwitserland
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

De chemische / farmaceutische sector presteren erg goed in Zwitserland; de vraag en winstmarges in deze sector zouden stabiel blijven in 2015.

Marktprestaties in een oogopslag

Zwitserland

De Zwitserse chemische / farmaceutische sector boekte zijn beste prestaties sinds jaren en de meeste bedrijven waren financieel gezond. Ze hebben doorgaans een lage hefboomwerking en de banken zijn bereid om leningen toe te staan.

Tal van Zwitserse bedrijven in deze sector profiteren van een geografisch gediversifieerde klantenportefeuille, die voor een goede risicospreiding van hun handelsvorderingen zorgt.

Aangezien veel Zwitserse chemische / farmaceutische bedrijven hun productievestigingen buiten Zwitserland diversifieerden, is dit een van de Zwitserse exportgerichte sectoren die het minst te lijden heeft onder de Zwitserse franc.

De vraag en winstmarges in deze sector zouden stabiel blijven in 2015.

De gemiddelde betalingsduur in de Zwitserse chemische / farmaceutische sector is 45-60 dagen. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is traditioneel laag; dat zou de komende maanden zo blijven.

Wegens de over het algemeen positieve indicatoren blijft ons acceptatiebeleid soepel voor de Zwitserse chemische / farmaceutische sector.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.