Market Monitor - Focus op ICT sector - India

Market Monitor

  • India
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

Men verwacht een solide groei die op middellange termijn zou moeten aanhouden; voor 2015-2019 verwacht men een samengestelde jaarlijkse groei van 11,6%.

Marktprestaties in een oogopslag

India

  • Export van uitbestede IT-diensten groeit
  • Enkele grote hindernissen voor groei blijven bestaan
  • Voorzichtiger acceptatiebeleid voor IT-wederverkopers blijft gehandhaafd

Voor 2015 verwacht Business Monitor International (BMI) opnieuw een sterke groei van de ICT-uitgaven in India, dankzij de solide groei van de economie (6,7%  verwacht in 2015) en een beleidsklimaat dat steeds meer ondersteuning biedt. Volgens BMI zullen de totale ICT-uitgaven in 2015 met 11,6% stijgen, uitgedrukt in de plaatselijke munt, tot een totale waarde van INR 2,45 biljoen. Deze solide groei zou op middellange termijn moeten aanhouden; voor 2015-2019 verwacht men een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 11,6% en voor 2019 een marktwaarde van meer dan INR 3,8 biljoen.

Hoewel notebooks de grootste groeifactor in 2015 zullen zijn, zou de verkoop van tablets ook moeten stijgen, na een daling vorig jaar. De modernisering van bedrijven en overheidsdiensten zal verkopers tal van mogelijkheden bieden. Cloud computing en oplossingen en diensten voor kleine en middelgrote bedrijven (mkb) zouden het uitermate goed moeten doen. Er zullen echter ook groeibeperkingen zijn, in de vorm van toenemende internationale concurrentie, een aanhoudende hoge mate van softwarepiraterij en mogelijke volatiliteit van de wisselkoersen. In het eerste kwartaal van 2015 had de export van IT-diensten naar niet-Amerikaanse markten, waaronder Europa, zwaar te lijden onder de sterkere dollar ten opzichte van andere belangrijke munten.

Volgens de National Association of Software & Service Companies (Nasscom) zou de omzet van de Indiase sector van uitbestede IT-diensten met 12%-14% moeten groeien in boekjaar 2015-2016 (dat in India op 1 april begint en op 31  maart eindigt). De toenemende vraag van internationale bedrijven naar nieuwe diensten zoals digitale technologie, mobiele toepassingen en cloud computing zal voor de toekomstige groei van deze sector zorgen. De Indiase markt voor cloud computing zit nog in de beginfase, maar groeit snel. Internationale verkopers zoals Cisco, Microsoft, Amazon en IBM creëren groei op de markt.

De overheid streeft ook naar meer sensibilisering en gebruik van clouddiensten. Meer lokale eindgebruikers kiezen voor de cloud, naarmate nieuwe producten op de markt worden aangeboden.

Er is ook een groeiende trend van starters op de Indiase IT-markt. Volgens een rapport van de National Association of Software & Services Companies (NASSCOM) en Zinnov (januari 2015) is India nu de op drie na grootste basis voor starters ter wereld. Deze stijging is te danken aan de unieke oplossingen die Indiase starters aanbieden op het vlak van internationale whitespace- mogelijkheden zoals het Internet of Things, augmented reality, slimme hardware, bedrijfsintelligentie en nog veel meer.

Nationale IT-distributeurs of grote software-/hardware-bedrijven zijn ofwel op de beurs genoteerd of in handen van sterke privégroepen. Bij IT-wederverkopers doen zich doorgaans liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen voor. Vooral in dit segment blijven we dan ook voor een voorzichtiger beleid  kiezen. Wederverkopers van IT-hardware zijn hoofdzakelijk  personenvennootschappen en eenmanszaken die met zeer kleine marges werken en te lijden hebben onder diverse leveranciers, zwaardere concurrentie en prijsvolatiliteit door koersschommelingen. Hoewel bedrijven gemakkelijk over financiële informatie kunnen beschikken, doen zich problemen voor in het  geval van personenvennootschappen en eenmanszaken die geen jaarrekening hoeven in te dienen bij het Handelsregister en die doorgaans niet bereid zijn om deze gegevens te delen met derden die dergelijke informatie verstrekken. In die  gevallen houden we niet alleen rekening met kwalitatieve factoren, maar vragen we onze klanten ook ons te helpen up-to-date financiële informatie over hun kopers te verkrijgen, naast een gedetailleerde handelsgeschiedenis.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.