Market Monitor - Focus op machine industrie - Japan

Market Monitor

  • Japan
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

De sector profiteert van grotere investeringen in machines, dankzij het economische herstel in Japan (in 2015 zou het bbp met 1,0% moeten groeien en in 2016 met 1,5%, na een bescheiden krimp in 2014).

  • Groei zou in 2015 weer moeten aantrekken
  • Meer investeringen dan in de vorige jaren
  • Meer concurrentie vanuit de VS en China

Wat de internationale verkoop van machines betreft, staat Japan op de vierde plaats (na China, Duitsland en de VS), met een geschatte omzet van EUR 222 miljard in 2014. De verkoop van de Japanse machinesector kende een sterke heropleving, na een grote daling in het tweede kwartaal van 2014 als gevolg van een verhoging van de btw. De sector profiteert van grotere investeringen in machines, dankzij het economische herstel in Japan (in 2015 zou het bbp met 1,0% moeten groeien en in 2016 met 1,5%, na een bescheiden krimp in 2014). De industriële productie groeit naar verwachting met 2,3% in 2015 en met 4,4% in 2016. Ten opzichte van de vorige maand werden in maart van 2015
2,8% en in april 3,9% meer orders geplaatst.

De sterk op de export gericht Japanse machinesector profiteert ook van een heroplevende export, dankzij de zwakkere wisselkoers voor de yen. Daardoor kunnen Japanse machinefabrikanten beter concurreren met Europese en Amerikaanse fabrikanten (vooral voor high-end producten) en met Zuid-Koreaanse, Chinese en Taiwanese producenten (voor low-end producten). De zwakkere Japanse yen leidde echter tot hogere prijzen voor geïmporteerde goederen, wat een negatieve impact had op enkele groothandelaren in machines. Dat gezegde zijnde, compenseren de lagere energieprijzen doorgaans de stijging van de grondstoffenprijzen voor machinefabrikanten.

Wegens de aanhoudende groei van de productie en verkoop zijn de winstmarges van de Japanse machinesector verbeterd de afgelopen 12 maanden; men verwacht dat ze verder zullen stijgen in 2015. Japanse machinefabrikanten torsen doorgaans een zware schuldenlast, vooral fabrikanten en/of kleine en middelgrote ondernemingen (mkb). Maar banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan de machinesector, met goede financieringsvoorwaarden, dankzij de lage rentevoeten. Bovendien moedigt de Japanse overheid banken aan om bedrijven met sterke financieringsbehoeften of die in financiële moeilijkheden verkeren te steunen.

De gemiddelde betalingsduur in de Japanse machinesector ligt tussen 60 en 90 dagen na de factuurdatum, naargelang van de producten en het soort activiteit. Het betalingsgedrag in deze
sector was de afgelopen twee jaar zeer goed. Het aantal late betalingen, wanbetalingen en insolventies is zeer laag en men verwacht de komende maanden geen verandering op dat vlak.

Vanwege de over het algemeen positieve indicatoren beoordelen wij het kredietrisico en de bedrijfsprestaties in de machinesector als goed en blijven we een soepel acceptatiebeleid hanteren, vooral voor de gevestigde spelers uit de sector. We hanteren echter een voorzichtigere aanpak wat kleine bedrijven betreft, die vaak zwakkere financiële cijfers voorleggen dan grote bedrijven, minder transparante financiële informatie beschikbaar hebben en vatbaarder zijn voor plotselinge veranderingen in het marktklimaat.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.