Market Monitor - ICT Industry - Brazil

Market Monitor

  • Brazilië
  • Electronica/ICT

21 mei 2015

The ICT sector has seen a decline due to the economic downturn in Brazil, with decreasing demand, exchange rate volatility and high interest rates.

Market performance at a glance

Brazil

  • The Brazilian ICT market contracted 20% in 2014 and is expected to show another 10% decline in 2015, despite the fact that the government has extended several tax waivers (including its Digital Inclusion Programme) until 2018.
  • The sector is generally hampered by the current economic downturn and lower business investments.
  • The currently high interest rate of more than 12% and high inflation impact households’ spending power, while the public sector cuts expenditures due to austerity.
  • Another negative factor is the devaluation of the Brazilian real against the USD, given that a large share of ICT products is imported (about 70%) and denominated in USD. Although the main suppliers have hedging programmes to protect their distribution chain, a 10-15% price increase is expected.
  • Brazilian ICT businsses’ profit margins have strongly deteriorated over the past 12 months, and this negative trend is expected to continue.
  • ICT payment delays and insolvencies have increased in 2014, and are expected to rise further in the first half of 2015. The level of protracted payments and business failures is currently high.
  • Due to serious economic problems (decreasing demand, exchange rate volatility and high interests rates), our underwriting stance is restrictive.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.