Market Monitor - ICT Industry - The Netherlands

Market Monitor

  • Nederland
  • Electronica/ICT

21 mei 2015

In 2015, the Dutch ICT sector is expected to grow 3 % in volume, on the back of the country’s economic rebound (GDP is forecast to grow 1.7 %).

Market performance at a glance

The Netherlands 

  • In general, Dutch ICT businesses’ profit margins remained stable in 2014.
  • In 2015, the Dutch ICT sector is expected to grow 3% in volume, on the back of the country’s economic rebound (GDP is forecast to grow 1.7%).
  • Another driver of ICT growth is the rising business investment in big data and cloud computing solutions.
  • Payments in the ICT sector take 60 days on average and payment delays are expected to remain stable in the coming months.
  • The insolvency level remains low compared to other industries. ICT insolvencies decreased from 379 cases in 2013 to 275 cases in 2014. The ICT insolvency environment is expected to remain stable in 2015.
  • Our underwriting stance remains generally open, and we assess and determine the risks on a case-by-case basis.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.