Market Monitor - Machine - Duitsland 2016

Market Monitor

  • Duitsland
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De Duitse machine-industrie, goed 3% van het bbp, is een van de pijlers van de Duitse economie.

  • Veel bedrijven hebben een grote financiële veerkracht
  • Het aantal insolventies zal in 2016 naar verwachting afvlakken
  • De deelsector papier/drukwerk kampt nog met problemen

MM - Machine - Duitsland overview

De inkomende bestellingen in het machinesegment zijn dan ook een goede indicator van de evolutie van de Duitse productiesector in zijn geheel. De Duitse productie van  machines/mechanische techniek steeg met 0,8% in 2015 en met 0,2% in het eerste kwartaal van 2016.

Veel Duitse machineproducenten zijn een  wereldwijde marktleider in hun segment. De algemene vooruitzichten voor 2016 en 2017 blijven positief; veel bedrijven hebben immers nog flink wat bestellingen lopen, vooral in segmenten die machines aan de autosector leveren. Het ondernemersvertrouwen van  producenten van machines voor scheepswerven is verbeterd dankzij het toegenomen aantal orders, vooral voor cruiseschepen en speciale schepen. Na een marktconsolidatie de afgelopen jaren heeft het segment voor machines met betrekking tot zonne-energie zich eindelijk hersteld.

MM - Machine - Duitsland 2016 - BBP

In 2016 stijgt de omzet naar verwachting met 0,8%, vooral dankzij de export. Dat gezegd zijnde zijn de prestaties van de Duitse machinesector, wegens de hoge exportverhouding van meer dan 75%, sterk afhankelijk van de buitenlandse vraag en dus  gevoelig voor bepaalde risico’s (terugval van de internationale economie, toenemende geopolitieke risico’s, wisselkoersvolatiliteit en verzendingskosten).

De sector wordt gekenmerkt door zware investeringen (IT en apparatuur) en toegenomen loonkosten. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen van machineproducten is hoger dan het gemiddelde van de Duitse industrie, aangezien noodzakelijke investeringen vaak gefinancierd kunnen worden met eigen middelen (cashflow, aandeelhouders- en/of mezzanineleningen). Daardoor zijn veel machineproducenten niet overdreven afhankelijk van bankleningen en is de schuldenlast bij banken vrij laag. Gezien de positieve netto- kaspositie en de momenteel lage financieringskosten kunnen veel machineproducenten hun positie verder versterken via overnames die met cash en leningen gefinancierd worden.

De marges zijn relatief groot, vooral in nichesegmenten, maar zijn de voorbije jaren onder steeds grotere druk komen te staan door de toenemende concurrentie, vooral  vanuit China. Op de internationale markt slagen Chinese machineproducenten er steeds beter in om machines van hoge kwaliteit te maken, waardoor Duitse bedrijven  compromissen moeten sluiten op het vlak van de prijs.

De meeste machine-exporteurs die zich vooral op Rusland richten, konden hun dalende inkomsten tenminste gedeeltelijk  compenseren door meer te exporteren naar de EU, de VS en Azië. Zo konden ze hun winstverlies beperken. Sommige kleine spelers die afhankelijk waren van de handel met Rusland en die reeds voor de crisis in Oekraïne met financiële moeilijkheden kampten, hebben het nu nog moeilijker. Vergeleken met andere Duitse sectoren is het  betalingsgedrag en het aantal wanbetalingen/insolventies in de machine-industrie nog altijd goed. Het aantal wanbetalingen zou laag moeten blijven en het aantal insolventies zal in 2016 naar verwachting afvlakken, na een daling in 2015.

MM - Machine - Duitsland 2016 - Voor en nadelen

Gezien de algemene financiële sterkte van de Duitse machineproducenten blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen soepel. We vragen nog steeds naar financiële gegevens, zoals balansen, kwartaalrapporten, vooruitzichten en banktoezeggingen bij het beoordelen van de  kredietwaardigheid van kopers in deze sector en we zullen onze klanten soms aanbevelen om in een eigendomsvoorbehoud of andere zekerheden te voorzien.

Dat gezegd zijnde kampen machineproducenten die actief zijn in de deelsectoren papier/drukwerk met meer  structurele problemen, doordat de maatschappij over het algemeen steeds ‘digitaler’ wordt. Deze verschuiving heeft tot krimpende winstmarges geleid en veel bedrijven zijn zich nog aan het herstructureren om hun productie af te stemmen op de behoeften van  klanten. Een ander segment dat het nog altijd moeilijk heeft, is dat van de textielmachines, maar deze deelsector vertegenwoordigt slechts een klein percentage van de Duitse machinesector. Duitse producenten van landbouwmachines hebben het moeilijk gekregen na de zware investeringen die ze in Rusland en Oekraïne deden voor het conflict uitbrak.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.