Market Monitor Duitsland - Duurzame consumptiegoederen

Market Monitor

  • Duitsland
  • Duurzame consumptiegoederen

28 mrt 2017

In 2017 stijgt de consumptie van huishoudens naar verwachting met 1,6%, na een groei van 1,8% in 2016.

  • Stijgende consumentenprijzen kunnen een rem zijn op verdere uitgaven
  • Kleine, fysieke winkels blijven het moeilijk hebben
  • Betalingstermijnen schommelen tussen 30 en 60 dagen

Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek steeg de omzet van de non-food detailhandel in 2016 met 1,6% op jaarbasis – het zevende jaar groei op rij. In 2017 wordt een verdere groei verwacht. De Duitse detailhandel in duurzame consumptiegoederen profiteert van de solide economische prestaties van het land; in 2017 stijgt de consumptie van huishoudens naar verwachting met 1,6%, na een groei van 1,8% in 2016. De vraag wordt gedreven door het lage werkloosheidspercentage en de toegenomen koopkracht van gezinnen. De stijgende consumptieprijzen (die naar verwachting tot 2,1% zullen in 2017, na een stijging van 0,5% in 2016 en 0,2% in 2015) zouden echter een rem kunnen zijn op
verdere uitgaven.

Voor het meubelsegment noteerde de BVDM (de Duitse vereniging van meubelfabrikanten) in 2016 een omzetstijging van 2,5%, tot EUR 33,4 miljard. Voor 2017 verwacht men een omzet van meer dan EUR 34 miljard. Volgens de ZVEI (de Duitse vereniging van de elektrische en elektronische sector) steeg de verkoop van grote elektrische huishoudelijke apparaten door fabrikanten met bijna 5% in de eerste helft van 2016, terwijl de verkoop van kleine elektrische huishoudelijke apparaten door fabrikanten met 3% steeg.

In alle segmenten van de Duitse detailhandel in duurzame consumptiegoederen is een concentratieproces bezig, waarbij een paar grote winkelketens de meeste omzet boeken. Kleine en middelgrote detailhandelaren hebben het dan ook nog altijd moeilijk om op te boksen de snel groeiende marktleiders. Tegelijkertijd kampen ze met extra druk van online winkels (in 2016 liet de online verkoop opnieuw een meer dan gemiddelde groei optekenen, met meer dan 10%). We mogen dan ook beperkte toekomstperspectieven verwachten voor kleinere, fysieke winkels in deelsectoren, waarin e-commerce zijn marktaandeel snel heeft uitgebreid (bijvoorbeeld consumentenelektronica, elektrische huishoudelijke apparaten, meubelen, vrijetijdsartikelen, kleding), vooral in segmenten waarin de ontwikkeling van de verkoop sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden (kleding, vrijetijdsartikelen). De beste manier voor kleine detailhandelaren om op deze zeer competitieve markt te overleven is lid te worden van een grote aankoopvereniging en met e-commerce te concurreren door een uitstekende service te bieden, bijvoorbeeld advies, gemakkelijk retourneren van goederen, enzovoort.

Betalingen in de detailhandel in duurzame consumptiegoederen gebeuren over het algemeen na gemiddeld 30 à 60 dagen; ze kunnen echter tot meer dan 120 dagen oplopen, afhankelijk van het marktvermogen van afzonderlijke detailhandelaren. Tot  dusver is het betalingsgedrag in de Duitse sector van de duurzame consumptiegoederen goed en stabiel gebleven. We verwachten geen grote veranderingen, aangezien de algemene vooruitzichten voor alle deelsectoren positief zijn. Het aantal insolventies in de sector is laag en we verwachten geen stijging in 2017.

We beschouwen de detailhandel in duurzame consumptiegoederen nog steeds als een sector met een gemiddeld risico. Ondanks de aanhoudende groei van de verkoop volgen we de prestaties van kleine spelers nauwlettender op, omdat ze doorgaans meer aan risico’s worden blootgesteld vanwege de marktdominantie van grote spelers. We staan ook voorzichtiger tegenover segmenten die afhankelijk zijn van de  weersomstandigheden,  zoals kleding en vrijetijdsartikelen. We houden de groeiende  concurrentie tussen online en fysieke winkels nauwlettend in het oog. Als gevolg van de prijstransparantie, die online winkels bieden aan de consument, blijven de marges in de hele waardeketen onder druk staan.

In segmenten waarin het marktaandeel van e-commerce gestaag groeit, proberen we tussentijdse cijfers te verkrijgen om voortdurend te controleren of kopers hun marges wel voldoende ruim kunnen houden. Wanneer bedrijven de hogere kosten niet kunnen doorberekenen aan klanten/consumenten of dit met besparingen elders kunnen compenseren, kunnen ze langere betalingstermijnen aanvragen. We volgen het betalingsgedrag in alle deelsectoren nauwlettend op en brengen onze klanten onmiddellijk op de hoogte van elke verslechtering.

We dekken geen pas opgerichte bedrijven in hun eerste jaar, tenzij ze lid zijn van een bekende groep of een dochteronderneming zijn van een gevestigd bedrijf.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.