Market Monitor-Focus on automotive performance-Thailand

Market Monitor

  • Thailand
  • Automotive/Transport

01 okt 2015

Thailand´s automotive sectors is characterised by high entry barriers as the players in the market are large multinationals with strong financials and good know-how.

  • Thailand´s automotive sector is facing only a slight increase in demand in 2015 due to the more subdued domestic household consumption outlook and expected lower growth in some major Asian economies. That said, profit margins are expected to remain stable in the sector.

 

  • Thailand´s automotive sectors is characterised by high entry barriers as the players in the market are large multinationals with strong financials and good know-how.

 

  • Depending on the level in the supply chain, payment duration in the automotive sector ranges between 30 days and 90 days. Payment behaviour is good with a low number of non-payment notificiations, and this is expected to remain unchanged in the coming months. The insolvency level in this industry is expected to remain low.

 

  • Due to the robust performance our underwriting stance is generally open. The currently low commodity prices (e.g. steel and metals) benefit the automotive sector. But this also means that steel and metals-related suppliers to the industry currently face more troubles due to high competition and lower sales prices.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.