Market Monitor Food Hungary 2016

Market Monitor

  • Hongarije
  • Voeding

02 dec 2016

Gearing of food businesses is generally high, and can be a significant risk for companies with weak profitability and focus on the domestic market.

  • The food and beverage industry is one of the most important sectors of the Hungarian economy. It is the second-largest employer and the third-biggest producer in the manufacturing sector, accounting for more than 10% of industrial output. Food export revenues are a significant contributor to Hungary´s overall trade surplus.
  • Hungary´s food sector is expected to grow 3.3% in 2016 and 2.4% in 2017. Exports have emerged as the main driving force of the industry. The main export products are fruits and vegetables, meat and dairy products, with over 90% of exports bound for the European Union. However, the high export exposure makes the sector susceptible to global volatility.
  • While profitability of food businesses has increased in 2015 and remained stable in 2016, it still remains low compared to other Hungarian industries. One of the main challenges in the domestic market is the overall high tax burden that dampens household consumption.
  • The average payment duration in the Hungarian food industry is 60 days. The number of protracted payments, non-payments and insolvency cases has remained stable over the last six months, and no increase is expected in the coming months. However, the food sector´s insolvency rate (3.5% for food and beverage producers in 2015) is still above average compared to other Hungarian industries (2.7% in 2015). Financial gearing of Hungarian food businesses is generally high, and can be a significant risk for businesses with weak profitability.
  • Our underwriting stance remains generally open, as food turnover is expected to increase further and business proftability remains adequate.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.