Market Monitor Steel Metals Czech Republic 2018

Market Monitor

  • Tsjechië
  • Metaal,
  • Staal

27 nov 2018

The main potential downside risk for the industry is a deterioration in orders from main buyer industries, especially from the automotive sector.

 

czech rep steel 2018 pic1

 

 

  • The domestic demand situation for steel and metals is currently good, driven by robust demand from automotive, engineering, and construction. Profit margins of steel and metal businesses improved in H1 of 2018 due to stable sales prices and a general price increase since 2016. Margins are expected to remain stable in the coming six months.

 

  • Payments in the Czech steel and metals sector take 60-90 days on average. Payment experience has been good over the past two years, and both payment delays and insolvencies are expected to remain stable in the coming months. The insolvency level in this segment is low compared to other industries.
  • Our underwriting stance is generally neutral for the iron and steel segment, as local steel production decreased 14% year-on-year in 2017 due to reconstruction and modernisation of domestic steel mills. At the same time the local steel sector is facing overcapacities and competition of cheaper producers from Asia. That said, our underwriting stance is open for the metals and metals manufacturing subsectors. Both segments currently benefit from a positive price development, stable margins, a good level of orders and good access to external financing.
  • The main potential downside risk for the industry is a deterioriation in orders from main buyer industries, especially from the automotive sector. To a certain extent sales price volatility seems to be managable for steel and metals companies. The Czech steel and metals sectors are highly export-oriented with the EU as the main destination, while the US market accounts for just 3% of Czech steel and metals exports. Therefore, the impact of US import tariffs is rather low.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.