Market Monitor Voeding Italië 2016

Market Monitor

  • Italië
  • Voeding

02 dec 2016

Veel Italiaanse voedingsbedrijven (vooral in de segmenten pasta en bakkerijproducten) profiteren van de sterke internationale reputatie van het handelsmerk ‘Made in Italy’.

  • De voedingsindustrie is een van de belangrijkste sectoren in Italië, met ongeveer 385.000 werknemers, een totale omzet van ongeveer EUR 135 miljard in 2015 en een export van EUR 36,9 miljard. Na verschillende moeilijke jaren door de binnenlandse economische baisse wist de Italiaanse voedingssector zich te herpakken sinds 2014, dankzij de lagere grondstoffen- en energieprijzen.
  • De Italiaanse voedingsproductie, -verwerking en -retail blijven sterk gefragmenteerd; ook is de concurrentie zwaar, de hefboomwerking hoog en staan de marges onder druk. Zelfs de grootste Italiaanse voedingsretailers zijn klein vergeleken met andere grote internationale spelers. De gemiddelde omvang van voedingsproducenten is klein, wat internationale uitbreiding bemoeilijkt. Men verwacht dat het concentratieproces in het Italiaanse retailsegment verder zal versnellen in 2017.
  • Veel Italiaanse voedingsbedrijven (vooral in de segmenten pasta en bakkerijproducten) profiteren van de sterke internationale reputatie van het handelsmerk ‘Made in Italy’. De vooruitzichten op korte termijn voor de Italiaanse voedingsexport blijven positief; de vraag zou verder moeten groeien in de EU en de VS, terwijl Azië nieuwe marktkansen zou moeten bieden.
  • Sinds oktober 2012 legt een nieuwe wet (‘Artikel 62’) een maximale betalingstermijn van 30 dagen op voor bederflijke waren en 60 dagen voor niet-bederflijke waren in de voedingssector. Deze wet heeft tot dusver weinig gevolg, aangezien betalingen in de voedingssector na gemiddeld 90 dagen gebeuren. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies is doorgaans laag in vergelijking met andere Italiaanse sectoren en zou in de eerste helft van 2017 moeten afvlakken, vergeleken met de tweede helft van 2016.
  • De groei van de toegevoegde waarde van de voedingssector zou met 0,8% moeten stijgen in 2016 en met 1,2% in 2017. Ons acceptatiebeleid voor Italiaanse voedingsbedrijven blijft doorgaans open.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.