MENA Landenrapport - Egypte

Landenrapport

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 jul 2015

Voor 2015 en 2016 wordt verwacht dat de economie met meer dan 4% zal groeien, doordat de grotere stabiliteit in het land de binnenlandse vraag zal stimuleren.

Economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Atradius STAR rating van het politieke risico*:


Algerije: 6 (matig-hoog risico) - positief
Egypte: 6 (matig-hoog risico) - negatief
Jordanië: 5 (matig risico) - negatief
Koeweit: 3 (matig-laag risico) - stabiel
Marokko: 5 (matig risico) - positief
Saoedi-Arabië: 3 (matig-laag risico) - negatief
Tunesië: 5 (matig risico) - negatief
Verenigde Arabische Emiraten: 3 (matig-laag risico) - positief


* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste.

De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun  interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken. Beginnende  vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico‘, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog  risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘.

In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal  ratingmodifiers verbonden: ‘positief‘, ‘stabiel‘ en ‘negatief‘. Dankzij de  ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

Klik hier voor meer informatie over de Atradius  STAR rating.

Egypte

MENA_Egypte_overzicht (NL)MENA_Egypte_vooruitzichten_prestaties (NL)

Politieke situatie

Staatshoofd: Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi (sinds juni 2014)
Regeringsvorm: De facto militaire regering
Bevolking: 85,4 miljoen (naar schatting)

Hernieuwde stabiliteit na militaire staatsgreep

Na de staatsgreep van het Egyptische leger tegen de regering van de Moslimbroederschap in juli 2013, is de politieke situatie opnieuw stabiel geworden. Maar die stabiliteit bracht wel meer repressie (beknotting persvrijheid) en beperkingen op betogingen met zich mee. Vooral de Moslimbroederschap wordt onderdrukt en verbannen van het politieke toneel, met veel leiders in de gevangenis en sommige (waaronder voormalig president Mohamed Morsi) die  zelfs de doodstraf riskeren. Parlementsverkiezingen waren gepland voor maart en april 2015, maar werden voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De binnenlandse veiligheidssituatie blijft gespannen, omdat het militaire optreden de Moslimbroederschap in de illegaliteit heeft geduwd, wat het risico op verdere radicalisering van bepaalde elementen vergroot. Af en toe worden
her en der bomaanslagen gepleegd, vooral op het schiereiland Sinaï en in het grensgebied met Libië, waar jihad-strijdkrachten al voor onrust zorgen.

Economische situatie

Sterkere groei en toenemende buitenlandse investeringen

De economische situatie in Egypte is verbeterd na de militaire staatsgreep en verwacht wordt dat de groei zal versnellen dankzij een toegenomen vertrouwen van bedrijven en consumenten en meer investeringen. De bedrijfsvriendelijke regering-Sisi wil de economie stabiel houden door buitenlandse investeringen aan te trekken (bijvoorbeeld in energie- en infrastructuurprojecten) en heeft een aantal hervormingen doorgevoerd om het bedrijfsklimaat te verbeteren, zoals het terugdringen van de administratieve rompslomp en het verbeteren van het rechtssysteem. De hernieuwde politieke stabiliteit en het regeringsprogramma van economische ontwikkeling heeft het vertrouwen van buitenlandse investeerders inderdaad doen toenemen.

MENA_Egypte_reele_groei_bbp (NL)

Voor 2015 en 2016 wordt verwacht dat de economie met meer dan 4% zal groeien, doordat de grotere stabiliteit in het land de binnenlandse vraag zal stimuleren. De overheid heeft ook haar wisselkoersregime licht geliberaliseerd, met een devaluatie van het Egyptische pond tot gevolg, wat de export en het toerisme stimuleert. Sinds juni 2014 arriveren er elke maand weer meer toeristen in vergelijking met het jaar ervoor (toerisme vertegenwoordigt meer dan 10% van het bbp). Buitenlandse directe investeringen (BDI) stegen in de tweede helft van 2014 met 140% vergeleken met het jaar voordien, maar wel vanaf het lage niveau van de jaren van politieke onzekerheid. Egypte heeft dringend behoefte aan BDI om zijn onderontwikkelde infrastructuur en stroomvoorziening te verbeteren en heeft meer woningen nodig voor zijn snelgroeiende bevolking (naar schatting meer dan 110 miljoen tegen 2030).

MENA_Egypte_begrotingssaldo (NL)

Het begrotingstekort bedroeg in 2014 12% van het bbp en zal de komende jaren naar verwachting licht dalen, vooral dankzij een aanzienlijke verlaging van de brandstofsubsidies midden 2014 (in het verleden vertegenwoordigden die subsidies meer dan 20% van de overheidsuitgaven). Tegelijkertijd zijn een aantal belastingen verhoogd. Het zal echter moeilijk worden om bijkomende maatregelen door te voeren om het tekort sterk terug te dringen, vooral het  beperken van de uitgaven voor sociale projecten, omdat een groot deel van de overheidsuitgaven bedoeld is om de sociale stabiliteit te garanderen.

MENA_Egypte_deviezenreserves (NL)

Sinds het leger aan de macht is, hebben enkele Golfstaten voor meer dan USD 20 miljard aan nieuwe steun en investeringen in de Egyptische economie gepompt. Deze financiële steun blijft nodig, gezien het begrotingstekort en het tekort op de lopende rekening en het lage niveau van buitenlandse reserves, die maar zo‘n drie maanden aan import dekten in 2014. De binnenlandse schuld is met 94% van het bbp heel hoog, maar de buitenlandse schuld is laag met 17% van het bbp. De betalingscapaciteit weegt ook op het overheidsbudget.

 

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.