Market Monitor - Staal - Mexico 2016

Market Monitor

  • Mexico
  • Metaal,
  • Staal

29 sep 2016

In 2015 daalde de binnenlandse staalproductie van Mexico met 3,7%, tot 18,2 miljoen ton, het laagste peil in zes jaar.

  • De binnenlandse productiecapaciteit daalde van 65,7% naar 62,5% door de opschorting van activiteiten in sommige staalfabrieken, als gevolg van de toename van de invoer van goedkoper Chinees staal. De totale staalimport steeg met meer dan 10% en was goed voor 47% van de nationale staalconsumptie. Die steeg met 6,6% in 2015.
  • Betalingen in de Mexicaanse staal- en metaalsector gebeuren na gemiddeld 90 à 120 dagen. Als gevolg van de volatiele staalprijzen en tragere economische groei zijn de betalingsachterstanden de voorbije 12 maanden toegenomen. Het aantal insolventies blijft stabiel en men verwacht de komende maanden geen stijging. Het aantal late betalingen blijft naar verwachting wel hoog.
  • De volatiliteit van de wisselkoersen en de internationale metaalprijzen, naast onzekerheid over de Chinese economie en de evolutie van de olieprijzen, blijven externe risicofactoren voor de Mexicaanse staalsector. Het internationale concurrentievermogen van de Mexicaanse staalsector lijdt onder de beperkte kwaliteit van de infrastructuur, de informaliteit in de recyclagesector en de energiekosten.
  • Net als in de vorige jaren blijft ons acceptatiebeleid voorzichtig, vooral omwille van de mogelijke volatiliteit van de wisselkoersen en staalprijzen. Om een aanvraag voor een kredietlimiet in deze sector correct te kunnen beoordelen, vragen we momenteel naar gecontroleerde jaarrekeningen voor 2015 en managementverslagen voor 2016. Als gecontroleerde financiële gegevens nog niet beschikbaar zijn, houden we eventueel rekening met de managementverslagen voor eind 2015 en 2016, ondertekend door een bestuurder van het bedrijf, samen met de meest recente tussentijdse financiële gegevens. In sommige gevallen baseren we onze acceptatie op handelservaringen en/of waarborgen of promessen (pagarés).

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.