België:ondernemingen voorzichtig optimistisch voor 2021

Betalingsbarometer

 • België
 • Landbouw,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Voeding

26 nov 2020

Signalen van economische stress zichtbaar, hoewel zakelijk vertrouwen in België redelijk sterk blijft.

Inleiding

De Belgische economie bevond zich niet in de sterkste positie toen de pandemie toesloeg. Ze heeft over de afgelopen jaren een vertraging ervaren en was afhankelijk van de binnenlandse vraag als primaire groeifactor. Lockdowns en bevelen om thuis te blijven hadden hun invloed op alle sectoren van het zakenleven, hoewel sommige, zoals de bouwsector, harder werden getroffen dan andere.

Zo hadden betalingsachterstanden na het uitbreken van de pandemie een impact op 63% van de totale waarde van B2B-facturen in de Belgische bouwsector, een dramatische stijging in vergelijking met de 23% van vorig jaar.
Het verhaal is echter niet geheel negatief. Ondanks het feit dat de detailhandel  het zwaarst is getroffen door de terugval in vele markten, heeft de sector van de duurzame consumptiegoederen in België de economische crisis tot nu toe vrij goed doorstaan.

Belangrijkste enquêteresultaten voor België

 • De onderzochte bedrijven in België zijn voorzichtig met het verlenen van handelskredieten aan B2B-klanten sinds het begin van de pandemie.
 • Ondanks de beperkingen op de betalingsvoorwaarden die aan B2B-klanten zijn toegekend, zijn de betalingsachterstanden sterk toegenomen.
 • De communicatie tussen leverancier en klant groeit tijdens een nieuwe aanpak van de kredietcontrole: 42% van de bedrijven begon vaker dan voorheen rechtstreeks bij hun klanten kredietinformatie in te winnen (meer dan het regionale gemiddelde van 38%)
 • Ondanks de onzekerheden van de pandemie voelen de bedrijven in België zich positief over de kredietwaardigheid van de klanten, de binnenlandse en de wereldeconomie in 2021.
 • 48% van de bedrijven in België voorspelt dat de grootste bedreiging voor de winstgevendheid van bedrijven in 2021 de kostenbeheersing zal zijn.

 

Wilt u meer weten?

Voor een volledig overzicht van het betalingsgedrag van bedrijven in België tijdens de COVID-19 pandemie en de wereldwijde recessie kunt u het volledige rapport downloaden.  Het rapport geeft ook een inzicht in de impact van de door de pandemie veroorzaakte economische crisis op de volgende industrieën in het land:

 • Agrofood
 • Chemie
 • Bouw
 • Bouwmaterialen
 • Duurzame consumptiegoederen

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.