VS verlaten TPP; einde aan hoop industriële groei Azië?

Economische Rapporten

 • Australië,
 • China,
 • Japan,
 • Maleisië,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Singapore,
 • Verenigde Staten,
 • Vietnam
 • Automotive/Transport,
 • Bouw,
 • Electronica/ICT,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Diensten,
 • Textiel

08 feb 2017

Infographic

 

 

 

US leaves TPP

 

 

 

Op 23 januari trok president Trump officieel de VS terug uit het Trans-Pacific Partnership (TPP), een handelsovereenkomst tussen 12 landen van de ‘Pacific Rim’. Een aantal leden, zoals Australië en Singapore, proberen TPP ondanks de terugtrekking van de VS geratificeerd te krijgen. De toekomst van dit verdrag is nu op zijn best echter  onzeker, gegeven het feit dat de VS alleen al goed is voor meer dan 60 procent van het bbp van alle ondertekenaars van het verdrag.

De beslissing van de VS om zich terug te trekken zou diepe economische en strategische implicaties kunnen hebben voor een aantal economieën en industrieën in Azië-Pacific.

Australië en Nieuw Zeeland

Vooral voedselproducenten en exporteurs en dienstverleners zouden geprofiteerd hebben van grotere toegang tot TPP-markten.

Japan

Autofabrikanten zien zich gesteld voor een terugslag met betrekking tot verbetering in mogelijkheden op de lange termijn. Onder de TPP-overeenkomst zouden ze betere toegang tot de Amerikaanse markt hebben gehad, inclusief het produceren van auto’s voor de VS met meer onderdelen van (goedkopere) Aziatische bronnen.

Maleisië

Met TPP werd verbeterde toegang tot de export van palmolie naar de VS en andere TPP-markten verwacht dankzij verlaagde importtarieven. Dit zou Maleisische bedrijven een concurrentievoordeel hebben gebracht ten opzichte van Indonesische palmolie-exporteurs. Tegelijkertijd verwachtten de Maleisische productie-en textielsectoren een aanzienlijke stijging in hun export als gevolg van de toegang tot een grote belastingvrije markt, terwijl meer buitenlandse bedrijven hun investeringen in Maleisië zouden hebben verhoogd om vestigingen voor regionale activiteiten op te zetten.

Singapore

Gezien het feit dat deze stadstaat voor een groot deel export-georiënteerd is, zouden veel bedrijven die exporteren naar de grote Amerikaanse markt geprofiteerd hebben van het wegnemen van belasting op meer soorten goederen dan in eerdere handelsakkoorden het geval was. Havenfaciliteiten, vervoer en handelsfinanciering zijn sectoren die breed zouden hebben geprofiteerd van het toenemen van intra-TPP handelsstromen. TPP zou het Singaporese bedrijven in de IT, bouw en consultancy sectoren mogelijk hebben gemaakt offertes uit te brengen voor inkoopprojecten van de overheid in markten zoals Maleisië, Mexico en Vietnam, die voorheen gesloten waren voor buitenlandse aanbieders.

Vietnam

Het land zou een grote begunstigde zijn geweest van een TPP aangevoerd door de VS, die zou hebben geleid tot een aanzienlijke toename van zijn groeivooruitzichten op de middellange termijn. Het heeft ratificatie van het verdrag echter onmiddellijk in de ijskast gezet nadat de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen bekend was, vanuit de verwachting dat de VS TPP zou verlaten. Geschat wordt dat het bbp van Vietnam een extra 10 procent gegroeid zou zijn over de komende tien jaar. Verminderde en gecancelde tarieven zouden een boost hebben gegeven aan groei in zijn export-georiënteerde voedings-, textiel-, meubel- en consumentenelektronica sectoren. Alleen al voor fabrikanten van textiel en schoeisel was de verwachting dat betere markttoegang tot Japan en de VS de exportgroei tot 50 procent zou hebben doen toenemen over de komende tien jaar. Het mislukken van TPP zou Vietnam in een meer economisch isolement plaatsen en het zou afhankelijker blijven van China.

China

Hoewel het geen lid is van TPP, geeft het verlaten van de VS uit TPP China een grotere mogelijkheid om de handel en de economische orde in het Pacifisch-Aziatisch gebied vorm te geven door zijn eigen handelsvoorwaarden te lanceren. Beijing is al actief bezig met het promoten van zijn eigen handelsovereenkomst, ook wel bekend als de Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), waar een aantal belangrijke TPP-leden zoals Japan en Australië bij zouden zijn.

Hoewel de exit van de Verenigde Staten uit TPP op de korte termijn de groeivooruitzichten voor de andere TPP-leden niet onmiddellijk onderuit zal halen, verlaagt het wel een aantal mogelijkheden voor snellere groei, gezien de overeenkomst al in de ratificatiefase zat.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.