Snapshots Sectorprestaties

Op basis van de beoordelingen van ervaren Atradius-kredietanalisten geven de Snapshots Sectorprestaties een overzicht van het kredietrisico en de bedrijfsprestaties in 14 grote industrieën in meer dan 30 landen. In elke sectorsamenvatting baseren onze analisten zich op belangrijke prestatie-indicatoren en industriële benchmarks, variërend van betalingspraktijken tot economische vooruitzichten, om zo een gemakkelijk toegankelijke prognose van de sector te kunnen geven.

Monitoren van de sectoriële benchmarks tijdens de COVID-19-recessie

Nu de COVID-19-recessie zich stevig vestigt in zowel geavanceerde als opkomende economieën in de hele wereld, is het monitoren van de gezondheid van de diverse sectoren belangrijker dan ooit. In sommige sectoren kan een domino-effect hele toeleveringsketens treffen. De Snapshots Sectorprestaties werden ontworpen om direct te kunnen inspelen op de belangrijkste problemen die de individuele prestaties van de industrie beïnvloeden. Ze richten zich op de belangrijkste geavanceerde en opkomende economieën in de wereld en gebruiken de industrie-analyse om u een beknopte beoordeling te geven van een reeks sectoren binnen de context van hun markten.

Hoe presteren de verschillende sectoren in belangrijke markten in 2021?

Automobielindustrie

De wereldwijde automobielmarkt had al te lijden onder de dalende verkoop van personenauto's en bedrijfsvoertuigen voordat COVID-19 toesloeg. Bovendien staan de marges in de automobielsector onder druk door de noodzaak om meer te investeren in de verschuiving van verbrandingsmotoren naar e-mobiliteit. Dit heeft ertoe geleid dat de vooruitzichten voor de automobielindustrie minder rooskleurig zijn geworden. Verwacht wordt dat de betalingsachterstand en het aantal faillissementen in de komende twaalf maanden zal toenemen, met name bij kleinere tier 2- en tier 3-leveranciers.

Bouw / Bouwmaterialenindustrie

De prestaties van de bouwsector zijn zeer cyclisch en verschillen vaak van land tot land. Op veel markten wordt de sector gekenmerkt door een groot aantal kleinere spelers en een felle concurrentie, met name aan de onderkant van de waardeketen. In het algemeen is het aantal insolventies hoger dan in andere sectoren en met krappe operationele marges is er een verhoogd kredietrisico in de hele sector, vooral bij kleinere spelers. De vooruitzichten voor de bouw en bouwmaterialen zijn in de meeste landen slecht. Dit is te wijten aan de pandemische lockdowns en de recessie die leiden tot problemen met de toeleveringsketen, uitstel van projecten en verminderde ordervolumes.

Chemische / farmaceutische industrie

De chemische/farmaceutische markten zijn momenteel vrij veerkrachtig in vergelijking met andere sectoren. Ze zijn echter niet volledig immuun voor de druk waarmee verwante industrieën te kampen hebben. De petrochemie is bijvoorbeeld gevoelig voor de volatiliteit van de olieprijs en sommige delen van de industrie hebben te maken met een daling van de vraag van belangrijke afnemers, zoals de automobielsector en de bouwsector. De vooruitzichten voor de chemische/farmaceutische industrie zijn echter voor het grootste deel vrij rooskleurig, waarbij de farmaceutische bedrijven de komende jaren naar verwachting zullen profiteren van de stijgende gezondheidskosten. Dit is een gevolg van de toenemende vergrijzing van de bevolking in de ontwikkelde landen, een groei van de individuele welvaart en de toegang tot de gezondheidszorg in de opkomende economieën en de pandemie zelf, die leidt tot stijgende gezondheidskosten.

Dienstensector

De retail-, horeca- en reissegmenten van de dienstensector zijn bijzonder hard getroffen door COVID-19 lockdown en quarantainemaatregelen in de hele wereld. Een drastische vermindering van het aantal internationale reizen heeft gevolgen gehad voor luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, reisbureaus en touroperators, maar ook voor hotels, culturele evenementen, beurzen en tentoonstellingen. In veel landen omvat/omvatte de lockdown ook het sluiten van bars en restaurants. De steunpakketten van de overheid voor gederfde inkomsten verschillen van land tot land en de huidige trends in de dienstensector wijzen op toenemende bedrijfssluitingen en faillissementen.

Duurzame consumptiegoederenindustrie

De digitale transformatie vormde een grote uitdaging voor de sector van de duurzame consumptiegoederen, nog vóór de problemen die door de COVID-19-pandemie werden veroorzaakt. Met name de winkelretailers hadden te kampen met toenemende concurrentie van onlineverkopers, hoge bedrijfskosten en een daling van de omzet. Door het thuisblijfadvies en de lockdowns tijdens de pandemie is de situatie nog verergerd, wat heeft geleid tot een toename van de onlineverkoop en een aanzienlijke daling van de verkoop van fysieke winkels. De voorspelling van de duurzame consumptiegoederenindustrie voorspelt een uittocht van detailhandelaren uit de markt in de komende jaren, vooral onder kleinere spelers.

Elektronica / ICT-industrie

De vooruitzichten voor de elektronica- en ICT-industrie zijn gevarieerd. Sommige delen van de elektronica- en ICT-sector hebben geprofiteerd van de mogelijkheden van de COVID-19-pandemie, waar andere bedrijven hebben geworsteld met beperkingen en problemen als gevolg van de reactie op de pandemie en de recessie. Over het algemeen ziet de toekomst op lange termijn er veelbelovend uit. De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China kunnen echter problemen opleveren en het vooruitzicht van een escalatie van een handelsoorlog tussen de VS en China over hightech-apparatuur vormt een neerwaarts risico.

Financiële dienstverleningssector

De financiële dienstensector blijft in de meeste landen relatief robuust. De economische neergang na de wereldwijde pandemie heeft echter geleid tot een toename van de financiële problemen voor zowel bedrijven als consumenten. Dit zal op zijn beurt waarschijnlijk leiden tot meer wanbetalingen op leningen voor banken en tot strengere kredietvoorwaarden die door organisaties in de hele financiële-dienstensector worden opgelegd.

Landbouwindustrie

De door veel landen genomen lockdown- en quarantainemaatregelen, als reactie op de wereldwijde pandemie, hebben gevolgen gehad voor de landbouwindustrie. Dit is met name te zien aan de transportproblemen en aan de druk op de beschikbaarheid van buitenlandse seizoensarbeiders. In de toekomst zullen de trends in de landbouwindustrie onder meer de aanscherping van de milieuregelgeving (vooral in Europa), de ongunstige weersomstandigheden (die vaak het hardst aankomen in de opkomende economieën) en de lage verkoopprijzen als gevolg van de druk van de verwerkende industrie en de detailhandel omvatten.

 

 

Machines / Engineering industrie

De sector van de machines/engineering is sterk afhankelijk van het economisch welzijn van de belangrijkste afnemers, met name de landbouw, de bouw en de automobielindustrie. Al deze sectoren hebben de afgelopen maanden te maken gehad met enige financiële stress, die op zijn beurt weer van invloed zal zijn op de vooruitzichten voor de machine-/engineeringsector voor de komende maanden. Het beeld is niet uniform voor alle markten. Zo heeft de automobielsector in Italië, Duitsland en China recentelijk meer geleden dan in andere delen van Europa.

Metaal / Staalindustrie

De belangrijkste kenmerken die de metaalindustrie beïnvloeden, zijn onder meer een gematigde wereldwijde vraag en een complex marktbeeld gekenmerkt door overcapaciteit en sterke concurrentie. De druk op de marges is toegenomen als gevolg van de concurrentie, de hoge ijzerertsprijzen en, in sommige markten waaronder Europa, de eisen van de milieuproblematiek. In een tijd waarin veel bedrijven al met een lage winstgevendheid opereren, kunnen de vooruitzichten voor de metaalindustrie de komende maanden worden gekenmerkt door betalingsachterstanden en faillissementen op heel wat markten.

Papierindustrie

De papierproducenten en het verpakkingssegment van de papierindustrie zijn getroffen door zowel de recente COVID-19 lockdown maatregelen als de afname van de vraag als gevolg van de voortschrijdende digitalisering. Dit laatste is een trend die al jaren aanhoudt. Ondanks het feit dat veel consumenten tijdens de lockdowns naar online winkelen grijpen, wordt verwacht dat de toegevoegde waarde van de papierindustrie in 2020 in de meeste markten zal krimpen.

Textielindustrie

Producenten, groothandelaren en detailhandelaren in de textielindustrie ondervonden al vóór de verspreiding van COVID-19 over de hele wereld een economische krimp door de hevige concurrentie en de krappe marges. Dit geldt met name voor de winkelretailers die te lijden hebben onder de toenemende online concurrentie. Naast deze uitdagingen hebben pandemische lockdowns in veel landen geleid tot het sluiten van fysieke winkels gedurende enkele maanden, met als gevolg verslechterende verkoopcijfers voor de textielmarkt. Bovendien is het grote segment van technisch textiel ook negatief beïnvloed door de afnemende vraag van belangrijke afnemers, zoals de automobielsector.

Voedingsindustrie

De voedingsindustrie heeft te maken met hevige concurrentie en prijsoorlogen in veel detailhandelsmarkten voor levensmiddelen. Dit heeft gevolgen voor producenten en leveranciers, die kunnen worstelen met krappe marges en het doorberekenen van kosten. De trends in de voedingsindustrie laten een sector zien die een periode van onrust doormaakt. Een groot deel van de sector, met name in de ontwikkelde economieën, wordt beïnvloed door veranderingen in het consumentengedrag, waarbij steeds meer mensen voor gezonde opties kiezen.

Gerelateerde Content

Risk Map

The Atradius Risk Map gives an overview of the level of risk associated with countries worldwide.

2020 insolvencies forecast to jump due to Covid-19

Global corporate insolvencies are forecast to increase by 26% in 2020 as the coronavirus pandemic pushes the world economy into recession

USMCA: late payments rise as pandemic recession bites

The annual survey of B2B payments behaviour in the USMCA reveals a huge rise in the total value of long overdue invoices