Internationale handel groeit.

27/08/2018 ... ondanks een protectionistisch handelsbeleid van President Trump en zijn administratie.

In 2017 nam de internationale handelsgroei toe van 1,4% naar 4,5%. Die sterke groei was deels een inhaalbeweging en daarom verwachten we voor 2018 een vertraagde, maar gestage groei van 3,5%, ondanks het stringent handelsbeleid van de Verenigde Staten.

Verklaringen voor de toegenomen wereldhandel

De toegenomen groei kent verschillende verklaringen. Zo is de beleidsonzekerheid relatief beperkt ten opzichte van begin 2016, zelfs in de VS. Door die afgenomen beleidsonzekerheden en hogere energieprijzen nemen investeringen sterk toe op de Amerikaanse markt. De belastingverminderingen en overheidsuitgaven versterken dat effect en eens de overgewaardeerde dollar verzwakt, verwachten we ook een boost voor de Amerikaanse export.

Ook China blijft significant bijdragen aan de wereldhandel. In 2017 groeide de Chinese export met 6,8% en de import met 7,3%. Die trend zal zich milder voortzetten in 2018 en 2019 aangezien de samenstelling van het bbp verschuift richting dienstverlening.

Brooklyn bridge New York

 

Hindernissen: handelsfinanciering en protectionisme

De wereldwijde handelscijfers botsen echter nog steeds op enkele hindernissen. Zo is er een ernstig tekort aan handelsfinanciering, waar vooral kmo’s in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten onder lijden. De daar aanwezige banken kunnen de kosten van de handelsfinanciering niet dragen en ook de Europese Band voor Wederopbouw en Ontwikkeling heeft moeite om deze markten te betreden, waardoor er niet meteen verbetering in het vooruitzicht ligt.

Op vlak van protectionisme zien we wel verbeteringen. Na de financiële crisis in 2008 werden heel wat protectionistische maatregelen ingevoerd. Sinds 2014 versoepelt het beleid traag maar gestaag. Vermoedelijk komt deze versoepeling in een stroomversnelling door de protectionistische beleidskoers van de VS.

Protectionisme van de VS en nieuwe handelsakkoorden

De VS kwam in maart met de zogenaamde Trumptarieven op de proppen. Aanvankelijk werden Canada, Mexico en de EU vrijgesteld, maar ook deze landen moeten nu rekening houden met een tarief van respectievelijk 25% en 10% op de staal- en aluminiumimport. Die tarieven werden door de VS opgelegd in het kader van “nationale veiligheid” en moeten het land helpen om iets te doen aan haar handelstekort van 375 miljard dollar met China.

Uiteraard bleef de reactie van andere landen niet uit: eerst was het enkel China dat zelf importtarieven voor aluminium, staal, vers fruit en varkensvlees uit de VS oplegde, nu volgen steeds meer landen dit voorbeeld. Die belasting komt er vooral op iconische Amerikaanse producten die in politiek gevoelige regio’s vervaardigd worden zoals sinaasappelsap, jeans, motorfietsen en bourbon. Nu de Trumpadministratie een importtarief van 20% op wagens uit de EU overweegt, lijkt een serieuze escalatie mogelijk.

De gevolgen van het protectionistische handelsbeleid van de VS worden dus steeds duidelijker, maar of dit beleid de groei van de wereldhandel zal beïnvloeden is nog maar de vraag. Zo hebben de tarieven maar betrekking op een klein deel van de wereldhandel (in totaal goed voor zo’n 17 biljoen USD). Bovendien zouden de tarieven ook maar een deel van de handel drukken: wie niet meer bij de Verenigde Staten terechtkan, vindt wel een andere bestemming. Er zijn natuurlijk onderliggende handelsstromen die de effecten kunnen versterken en de onzekerheid rond verdere handelsbeperkingen kan investeringen beïnvloeden, maar op dit moment lijkt de impact op de wereldhandel nog beperkt.

Hoewel de Amerikaanse handelsbeleidsinitiatieven nu pas op gang komen, werd er al voor gevreesd sinds de verkiezing van president Trump. De Europese Unie anticipeerde hierop door gesprekken rond nieuwe en bestaande handelsovereenkomsten op te voeren. Deze initiatieven bieden een duidelijk tegengewicht voor de Amerikaanse houding, maar het positieve effect ervan wordt vermoedelijk enkel voelbaar in een hogere handelsgroei op langere termijn.

Gerelateerde content

EU to speed up completion of free trade agreements

Rapport

The growing insecurity over US trade policy pushes the European Union and trading partners to speed up the completion of free trade agreement negotiations

International trade continues to grow despite US policy

Rapport

All eyes are on US trade policy, but we forecast trade to continue to grow robustly in 2018.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.