Chemie 2017: fusiegekte treft de chemische sector.

23/08/2017 Hoewel de chemiesector nog altijd veerkrachtig is, zijn er ook grote uitdagingen.

Om onder andere de oplopende ontwikkelingskosten van nieuwe chemicaliën de baas te kunnen, zien we almaar meer mergers & acquisitions in de chemische en farmaceutische industrie.

Een bijzondere chemische reactie …

Dat de chemie een sterke, veerkrachtige branche is en blijft,  blijkt ook uit de jongste Atradius Market Monitor. Solide financiële prestaties, goed betalingsgedrag, weinig faillissementen: de chemische sector staat er in de meeste grote economieën nog altijd goed voor.

Toch zijn er uitdagingen. Grote uitdagingen. Zo stellen chemie- en farmaciebedrijven een steeds kleinere groei en dalende winstmarges vast. Nieuwe chemicaliën ontwikkelen en testen wordt ook almaar duurder.

En wat doen bedrijven wanneer de kosten stijgen en de winstmarges dalen? Ze overwegen allerlei fusies en overnames. Door goed gekozen M&A’s kunnen bedrijven hun langetermijnperspectief veiligstellen, hun bedrijfsportefeuille optimaliseren en hun kosten drukken. Vooral in de segmenten agrochemicaliën, speciale chemicaliën en basischemicaliën heerst een ware fusiekoorts.

Volgens PwC waren fusies en overnames in de chemische sector goed voor 237 miljard Amerikaanse dollar in 2015 en 220 miljard dollar in 2016. Voorbeelden van monsterfusies in de maak zijn die tussen Dow Chemical en DuPont (aangekondigd in 2015, effectief vanaf 1 september 2017), Bayer en Monsanto (aangekondigd in 2016) en ChemChina en Syngenta (eerder dit jaar aangekondigd). Elk van deze fusies is tientallen miljarden dollars waard.

Test tube filling | Atradius

Prestaties en vooruitzichten per land

Chemische sector in China

Atradius verwacht dat de groei in de Chinese chemiesector zal vertragen in 2017 en 2018. De sector lijdt nog altijd onder een gebrek aan geavanceerde technologie, ondanks de inspanningen van de overheid om sneller Westerse knowhow te verwerven. Veel Chinese bedrijven investeren nog onvoldoende in onderzoek en ontwikkeling en vertrouwen hoofdzakelijk op importtechnologie – en dat komt ze duur te staan.

  • De sector groeide met 6,7% in 2016; in 2017 en 2018 wordt 6,6% en 6,2% groei verwacht.
  • Chemiesector is goed voor 4,3% van de Chinese economie.
  • In 2016 had de hele sector een rentabiliteit van 4,8%.
  • Betalingen laten gemiddeld 60 tot 90 dagen op zich wachten.
  • Het aantal betalingsachterstanden en insolventies is gemiddeld.

Lees het volledige China-rapport

Chemische sector in Italië

De chemie in Italië wordt gekenmerkt door een hoge internationaliseringsgraad. Hoewel de solvabiliteit en de marges behoorlijk zijn en er weinig dubieuze bankvorderingen zijn, kampt de branche met enkele problemen. Om te beginnen zijn de hoge energie- en loonkosten erg kwalijk voor de groei. Ook is de concurrentie van Aziatische chemiebedrijven erg groot.

  • De sector groeide met 0,9% in 2016; we verwachten dezelfde groei in 2017 en 2018.
  • De chemie is goed voor 1,2% van de Italiaanse economie.
  • Facturen worden gemiddeld na ongeveer 60 dagen voldaan.
  • Het betalingsgedrag is goed, maar kan verslechteren in de petrochemie.

Lees hier het volledige Italië-rapport

Verder lezen

Brazilië

China

Indonesië

Italië

Polen

Saudi-Arabië

Spanje

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.