MM Automotive 2017: de innovatierace is begonnen

08/09/2017 Atradius onderzocht wat er leeft in de automobielbranche.

De Market Monitor Automotive wijst uit dat de sector goed standhoudt. Ook legt ons rapport de grote uitdagingen bloot. Met stip op één: de auto verduurzamen.

Bouwen aan de auto van de toekomst

De autotechnologie heeft nog geen dag stilgestaan sinds Carl Benz’ echtgenote in 1885 de eerste succesvolle proefrit maakte met de uitvinding van haar man. De laatste jaren werd veel slimme, compacte technologie aan onze auto’s toegevoegd en zette de auto-industrie grote stappen voorwaarts op het gebied van energie-efficiëntie.

Alles wijst erop dat innovatie cruciaal blijft. De belangrijkste uitdaging voor de automobielsector is de groeiende vraag naar mobiliteit gekoppeld aan de milieuproblematiek. Elektrische en hybride wagens zijn alvast een deel van het antwoord. Atradius verwacht dat deze technologieën tegen 2030 de helft van de geproduceerde wagens zullen uitmaken. De tendens zal gepaard gaan met het gebruik van nieuwe, ultralichte materialen en een verregaande digitalisering.

 

verkoop auto

 


De innovatierace is al een tijdje onderweg. Onderdelenfabrikanten (OEM’s) en leveranciers spenderen nu al grote budgetten aan R&D. Kleinere leveranciers zouden het daardoor weleens moeilijk kunnen krijgen. Ze hanteren nu al kleine marges, en als de toegang tot kapitaalmarkten niet verbetert, lopen ze het risico overkop te gaan. Verwacht vooral van deze kleine tot middelgrote spelers almaar grotere kredietrisico’s.

Prestaties en vooruitzichten per land

De automobielsector in China

In 2016 kochten de Chinezen 24,4 miljoen personenauto’s en 3,65 miljoen bedrijfswagens. Het belastingvoordeel voor kleine auto’s miste zijn effect niet, maar is intussen afgebouwd. Dat verklaart waarom de cijfers voor de tweede helft van 2017 wellicht ook veel lager zullen liggen.

Verrassend: het SUV-segment doet het reuzegoed in China. Daar zitten de aanhoudend lage olieprijzen én de versoepeling van het één-kind-beleid voor iets tussen. Het marktaandeel steeg tot maar liefst 40,5% in juni 2017.

Lees het volledige China-rapport

Marktprestaties in Frankrijk, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

De Europese automobielsector herstelt zich. In Frankrijk is automotive de tweede grootste productiesector, maar ook in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is de sector sterk aanwezig. Het goede nieuws is dus dat zowel productie als verkoop zich in al deze landen herstellen. Het slechte nieuws: met de leveranciers gaat het heel wat minder. De kleine toeleveranciers zijn, aldus onze inschatting, structureel kwetsbaar.

En in België?

De Belgische automarkt beleefde een goed jaar in 2016. De binnenlandse registratie en verkoop van nieuwe auto’s stegen met 8,1% ten opzichte van 2015. We verwachten dat die groei aanhoudt in 2017.

Verder lezen

•    België
•    China
•    Duitsland
•    Frankrijk
•    Italië
•    Japan
•    Nederland
•    Spanje
•    Tsjechië
•    Verenigd Koninkrijk
•    Verenigde Staten
•    Zweden

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.