Oost-Europese economie is hard aan het groeien.

21/12/2017 Het is één ding om zaken te doen in een land, de kredietrisico’s kun je pas echt goed inschatten als je de economische situatie van dichtbij meemaakt.

Daarom heeft Atradius twee vestigingen geopend in Boekarest en Sofia. Vanwege de snelle economische groei is Oost-Europa immers ‘the place to be’, zo vertelde Andreas Tesch op 7 december 2017 aan Het Financieele Dagblad. Onze Chief Market Officer en tevens hoofd van de afdeling Oost-Europa merkt dat steeds meer internationale klanten in die regio actief zijn. Maar hoe komt het dat Oost-Europa zo hard groeit? En wat zijn de potentiële risico’s?

Vanwaar de groei van de Oost-Europese economie?

Volgens Het Financieele Dagblad groeit de economie in veel Oost-Europese landen sneller dan het Europese gemiddelde. Dat heeft te maken met een combinatie van factoren. Laten we Roemenië als voorbeeld nemen: enerzijds worden de salarissen flink opgetrokken, waardoor de lonen gemiddeld met 14,4 % gestegen zijn in de eerste zes maanden van 2017. Consumenten halen daardoor sneller hun portemonnee boven. Anderzijds is er sprake van snelgroeiende export naar Duitsland, goed voor 20 % van de Roemeense handel. Bovendien is Roemenië dankzij de lage lonen, het eenvoudige belastingsysteem en de verbeterde infrastructuur een aantrekkelijk land voor investeringen.

Hoewel Roemenië het snelst groeit in de Europese Unie, zien ook andere Oost-Europese landen een groei van rond de 4 %. Polen, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Slovenië zitten ver boven het gemiddelde (2,5 %) in de Eurozone.

 

Boekarest klok

 

Wat zijn de risico’s?

Toch komen er ook risico’s kijken bij Oost-Europese investeringen. Het Financieele Dagblad vermeldt dat vooral fraude en corruptie nog altijd wijdverspreid zijn in Oost-Europa. Toch lijkt de groei daar nauwelijks onder te lijden. Buitenlandse investeerders hebben er hoe dan ook weinig last van omdat corruptie vooral lokale bedrijven raakt in sectoren die veel overheidsopdrachten krijgen.

Op korte termijn is er in ieder geval geen reden voor ongerustheid. Op middellange termijn zou de snelle groei tot arbeidstekorten kunnen leiden, maar dat wordt deels opgevangen door automatisering en immigratie uit landen buiten de EU. Een groter probleem is de gespannen relatie tussen Polen, Hongarije en Brussel. Omdat Polen en Hongarije bepaalde democratische basisprincipes niet eerbiedigen, liggen ze regelmatig in de clinch met de EU. Eventuele sancties kunnen een grote impact hebben, maar voorlopig hoeven de Polen en Hongaren er nog niet van wakker te liggen.

 

Bron: Kuyper, Maurits. ‘Groeicijfers van Oost-Europese landen vertonen Chinese trekjes’, Het Financieele Dagblad, 7 december 2017, p. 7.

Gerelateerde content

Landenrapport: Inzichten in Oost-Europa.

23/11/2017 Risico’s in Oost-Europa: de politieke situatie en de kredietkwaliteit

CEE Country Report Romania 2017

Rapport

GDP is expected to grow 4.2% in 2017 and 3.7% in 2018, driven strong private consumption and rising investments including structural funds from the EU.

CEE Country Report Bulgaria 2017

Rapport

GDP is forecast to increase by more than 3% in 2017 and 2018, as household spending is spurred by low interest rates and an improving labour market.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.